31 jan 2020 / Srbija

Mobilnost za srednjoškolce – Mesec dana u Francuskoj

Pokrenut je program kratkog individualnog boravka „Mesec dana u Srbiji / mesec dana u Francuskoj “za 2019/2020! Ove godine, program mobilnosti djaka pokrenuli su sa Francuskim institutom u Srbiji akademije u Grenoblu, Dižonu i Bezansonu. Cilj programa je usavršavanje jezika i jačanje međukulturalnih veza mladih Evrope, kroz razmene koje će im omogućiti sticanje značajnih kompetencija, kao što su samostalnost, smisao za odgovornost, otvorenost duha i tolerancija.

Program će omogućiti mladim srednjoškolcima da otkriju novi obrazovni sistem u partnerskoj školskoj ustanovi i jednu novu kulturu u okviru porodice koja će ih prihvatiti. Razmena je zasnovana na principu reciprociteta: srpski đaci boraviće u francuskoj porodici tokom četiri nedelje u martu, a oni će pak prihvatiti francuske đake tokom njihovog boravka u junu iste godine. Francuski i srpski đaci školovaće se u partnerskim ustanovama. Srpski đaci biće integrisani u odeljenje, o njma će brinuti ekipa francuskih profesora, moći će da prate nastavu u jednoj francuskoj gimnaziji i to će im pomoći da poboljšaju znanje francuskog jezika.

Kome je ovaj program namenjen? Učenicima druge i treće godine dvojezične francusko-srpske nastave u Srbiji.

Prvi poziv na konkurs objavljen je u okviru dvojezične mreže u Srbiji. Rok za dostavljanje kandidatura je 9. decembar 2019. Formular treba da popune učenik, porodica, koordinator dvojezične nastave i direktor školske ustanove, a zatim ga treba poslati elektronskom poštom na adresu: cm.educatif@institutfrancais.rs.

Info

Rok za dostavljanje kandidatura je 9. decembar 2019.
Izbor kandidata održaće se u januaru 2020.