8 sep - 12 sep 2020 / Novi Sad

Ami Barak, selektor festivala Dunavski dijalozi 2020

Ami Barak je kustos, likovni kritičar i konsultant za oblast umetnosti. Živi u Francuskoj i radi u Parizu. Bio je angažovan na nekoliko stotina projekata i izložbi u Francuskoj i inostranstvu, a takođe je autor brojnih radova i tekstova za kataloge i publikacije posvećene savremenoj umetnosti. Među njegovim dosadašnjim projektima nalaze se sledeći: 61. salon Montruža (2016), 62. salon Montruža (2017), 63. salon Montruža (2018), 64. salon Montruža (2019), 65. salon Montruža (2020), Bivši Istok – Davne i nedavne priče rumunske avangarde, Espace Niemeyer, Pariz (2019), Brique – Cărămida, Kunsthalle, Mulhouse (2019), Igranje uloga – prepravljanje mitologija, Bijenale fotografije, Daegu (2018), Šta slika predstavlja?, Bijenale savremenih slika Momenta, Montreal (2017), Život – Uputstvo za upotrebu, Art Encounters, Bijenale Temišvar (2017), Taryn SimonPogled unazad, maglina koja stvara zvezde i biro za inostranu propagandu, Jeu de Paume, Pariz (2015), Mucanje  Melik Ohanian, Crac, Sète (2014).

Info

Galerije i muzeji u Novom Sadu