1 apr - 30 Jun 2019 / Srbija

Radionice Biram francuski

Projekat „Biram francuski“ omogućava školama da ugoste francuske lektore, sa ciljem da izađu u susret đacima.

Šest lektora radi u Nišu, Pirotu, Beogradu, Valjevu i Novom Sadu. U svojstvu diplomiranog profesora francuskog jezika za strance, oni svakog petka putuju po čitavoj Srbiji i organizuju radionice po školama.

Kako pozvati lektore u svoju školu?
Lektori rade u grupama po dvoje, oni koji su najbliži vašoj školi stupaju sa vama u kontakt da bi se dogovorili u vezi sa datumom i vrstom aktivnosti.

Kontakt: ateliers.biramfrancuski@institutfrancais.rs
Više informacija