10 apr 2019 - 18h30 / Beograd

Borba do smrti: Rusija Aleksandra Prvog protiv Francuske Napoleona Bonaparte

Ciklus predavanja: Francuska / Rusija: epohalni susreti, presudni sukobi 
Predavanje #3:
Borba do smrti: Rusija Aleksandra Prvog protiv Francuske Napoleona Bonaparte – epopeja koja je promenila svet

Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa Francuskom školom u Beogradu, poziva vas na novi ciklus predavanja istoričara Florijana Erbera.

Poznata nam je Napoleonova epopeja i poraz kao njen završni ishod, koji je doveo do globalnog trijumfa Engleske. Verujemo da su nam poznate glavne istorijske činjenice. Ipak, kada se usredsredimo na odnose između Francuske i Rusije tokom tog odlučujućeg perioda, možemo sve da vidimo i iz drugog ugla.

Napoleon je bio prvi francuski državnik koji je shvatio da je neophodno zasnovati  francusku diplomatiju na savezništvu sa Rusijom i da je to jedini način da se obuzda nadiruća moć Engleske. Pa ipak, poništio je Tilzitski mir sklopljen sa carom Aleksandrom Prvim i krenuo u pohod na Rusiju 1812? Zašto? Da li je slom velike Napoleonove vojske bio neizbežan u prostranoj i hladnoj Rusiji, kao što pripoveda Tolstoj u Ratu i miru? Da li je baš bitka kod Vaterloa dovela do Napoleonove propasti?

Ovo predavanje je pokušaj da se oživi duh te epohe, drugačije nego u romanima, kroz unakrsne  poglede na dve upečatljive sudbine – Bonapartinu, i onu manje poznatu, a ipak ključnu – cara Aleksandra Prvog.

Predavanja su otvorena za svu frankofonu publiku željnu da bolje shvati savremeni svet, uz analizu, sa neophodne distance, uporednih istorija Francuske i Rusije.
Na francuskom, bez prevoda.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Sreda, 10. april 2019 – 18h30