21 sep - 23 sep 2017 / Beograd

Bruno Latur

Ka novom promišljanju prirode i kulture 

Bruno Latur – francuski filozof, sociolog i antropolog – jedan je od najuticajnijih teoretičara našeg doba. U centru njegovih istraživanja su pitanja političke ekologije, modernosti i naučne metode, koje Latour u sklopu svojih brojnih interdisciplinarnih projekata nastoji da presloži i osavremeni tako da se mogu nositi s izazovima klimatskih, tehnoloških i kulturalnih promena.

Beogradska i zagrebačka poseta Bruna Latura zamišljena je kao predstavljanje njegovih recentnih promišljanja ka jednom novom poimanju prirode i kulture. Tim povodom Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu i Multimedijalni institut u Zagrebu objavljuju dve sveske sabranih eseja i razgovora, kao svojevrstan uvod u Latura.

Četvrtak 21 septembar – 18h30
Beograd, Dvorana Kulturnog centra Beograda, Kolarčeva 6

Predavanje: Suočavanje sa Zemljom / Facing Gaia (na engleskom, bez prevoda)

Petak 22 septembar – 19h
Beograd, Francuski institut, Knez Mihailova 31

Debata: O novim modusima istraživanja
Učestvuju: Bruno Latur, Petar Milat, filozof, Jovan Čekić, filozof
(na francuskom i srpskom, simultani prevod)

Subota 23 septembar – 19h
Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17

Predavanje: About the notion of thought exhibitions (na engleskom, bez prevoda)

Objavljene knjige Bruna Latura na srpskom i hrvatskom: Nikad nismo bilo moderni – ogled iz simetrične antropologije [Zagreb: Arkzin & AIIR, 2005 / Novi Sad: Mediterran publishing, 2011] i Istraživanje o modusima života – jedna antropologija Modernih [Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, 2015, prevela Olja Petronić, objavljiivanje podržao Francuski nacionalni centar za knjigu – CNL]

Organizatori: Fakultet za medije i komunikacije Beograd i Multimedijalni institut Zagreb, u saradnji sa Francuskim institutima u Srbiji i Hrvatskoj, Kulturnim centrom Beograda, Booksom i Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu.