Beograd

28 mar - 19h / Beograd
Le bon mot
28 mar - 19h / Beograd
Le bon mot

Poredeći dvadeset osam odlomaka iz dela savremenih srpskih pisaca sa njihovim prevodom na francuski jezik, koji dugujemo Brižit Mladenović, Tatjana Samardžija objašnjava i ilustruje različite teme iz sintakse francuskog jezika.
Opširnije