Dvojezična nastava

Ovaj sistem nastave prilagođen je državnom prosvetnom planu i programu i formira generacije izuzetnih učenika koji odlično govore francuski jezik i lakše pristupaju visokom obrazovanju kako Srbiji tako i u Francuskoj. Danas u Evropi postoji više od 400 dvojezičnih programa u kojima se školuje skoro 60 000 učenika.

Kako se odvija nastava

U odeljenjima dvojezične nastave, nastavni predmeti koji nisu lingvistički, kao što su istorija, geografija, istorija umetnosti, fizika, hemija, biologija, matematika, informatika predaju se na francuskom jeziku.

Učenici imaju nedeljno od 9 do 12 časova na francuskom (najmanje 30% školskog programa), nastava se odvija po zvaničnom nastavnom planu i programu, uključujući i one predmete koji se predaju na francuskom.

Na diplomi o stečenom srednjem obrazovanju stoji napomena da je učenik završio program dvojezične nastave. Francuski institut izdaje posebnu potvrdu o znanju jezika koja oslobađa kandidata obaveze polaganja ispita iz francuskog jezika prilikom upisa na francuski univerzitet.

Minimalni nivo znanja francuskog jezika neophodan za profesore koji predaju nastavne predmete koji nisu lingvistički je B1. Francuski institut u Srbiji im obezbeđuje usavršavanje nivoa znanja francuskog jezika kao i metodologije.

Dvojezična nastava u Srbiji

Beograd – O.Š. „Vladislav Ribnikar“
Snežana Knežević, direktor
Tel: (011) 36 40 166
os.vribnikar@nadlanu.com
www.os-ribnikar.edu.rs

Beograd – Treća beogradska gimnazija
Milenko Macura, direktor
Tel: (011) 36 40 942
skola@trecagimnazija.edu.rs
www.trecagimnazija.edu.rs

Beograd – Ugostiteljsko – turistička škola
Igor Gvozden, direktor
Tel: (011) 26 31 899,
utsbgd@mts.rs
www.ut-skola.znanje.info

Novi Beograd – Deseta gimnazija
Nadežda Mahović, direktor
Tel: (011) 21 44 740
info@gimnazija.edu.rs
www.xgimnazija.edu.rs

Niš – Gimnazija „Svetozar Marković“
Marijan Mišić, direktor
Tel: 063 71 00 301
gsm@bankerinter.net
gimsmnis@gmail.com

Novi Sad – Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“
Radivoje Stojković, direktor,
Tel: (021) 52 91 85 / 52 99 77
jjzmaj@eunet.rs
www.jjzmaj.edu.rs

Pirot – Gimnazija Pirot
Bratislav Krstić, direktor
Tel: (010) 311 437 / 311 447
gimpi@ptt.rs
www.gimpi.ni.ac.rs

Valjevo – Valjevska gimnazija
Predrag Jevtić, direktor
Tel: (014) 221-622
gimvaljevo@gmail.com
www.valjevskagimnazija.edu.rs

U toku su prireme za otvaranje još jednog novog odeljenja u Turističko-hotelijerskoj školi koja počinje sa radom 2018. godine.

Frankofona dvojezična odeljenja su prioritet Ambasade Francuske i Francuskog instituta  u oblasti obrazovanja i frankofonije u Srbiji. Cilj ovog programa je da očuva jezgro frankofonih mladih ljudi u raznim stručnim oblastima, kao i da osnaži dinamiku evropskih integracija Srbije uz očuvanje strateških veza sa Francuskom.

GDE I KAKO SE UPISATI?

Prijemni ispit za upis u dvojezično odeljenje održava se u maju i junu mesecu. Potrebni nivo znanja francuskog jezika je A2 prema skali Zajedničkog evropskog okvira za jezike.

KONTAKT

Francuski institut u Beogradu
Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd
Tel : (011) 302 36 85
ifs@institutfrancais.rs