Knjiga i izdavaštvo

Podrška izdavačima i prevodiocima

Francuski institut podržava izdavače u Srbiji u objavljivanju prevoda dela francuskih i frankofonih autora, sa ciljem da upozna srpsku čitalačku publiku sa francuskim stvaralaštvom i da učestvuje u predstavljanju francuske misli i kulture.

Francuski institut podržava izdavače u Srbiji u objavljivanju prevoda dela francuskih i frankofonih autora, sa ciljem da upozna srpsku čitalačku publiku sa francuskim stvaralaštvom i da učestvuje u predstavljanju francuske misli i kulture.
Opširnije