Scenske umetnosti

TEATROSKOP/FRANCEDANSE ORIENT-EXPRESS

Teatroskop je projekat koji su 2011. godine pokrenuli Francuski institut, Ministarstvo kulture i komunikacija, Ministarstvo kulture i Ministarstvo Evrope i inostranih poslova, sa ciljem da se dinamizuju razmene mišljenja između Francuske i jugoistočne Evrope na polju živog spektakla u najsmelijim savremenim formama.

Projektom su umrežene zemlje šireg područja Jugoistočne Evrope, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Grčku, Mađarsku, Kosovo*, BJR MakeDoniju, Rumuniju, Srbiju, Sloveniju i Tursku. Upravljanje projektom povereno je Francuskom institutu u Srbiji, koji radi u saradnji sa drugim institutima u regionu.

Prevashodno se radi na novim formama umetničkog stvaranja, nastupima u javnom prostoru, praktičnim primenama i digitalnim umetnostima. Posebna pažnja pridaje se razvoju kulturnog posredovanja i stručnoj obuci. 2017. godina posvećena je savremenom plesu i projektu FranceDance Orient-Express.

Projekat FranceDanse poziva na podrobno upoznavanje sa francuskom koreografskom scenom. Koreografi sa međunarodnom karijerom, kao i mladi umetnici koji se izražavaju kroz razne umetničke forme – ples, vizuelna umetnost, performans, pozorište, video, bioskop, živa muzika itd, krenuće na turneju po regionu, uz podršku lokalnih partnera iz  umetničke i kulturne sfere. Ove manifestacije omogućiće bolju vidljivost rada koreografa i moći će da razviju dugoročne veze sa zemljama domaćinima i omoguće razmene između francuskih i stranih umetnika. Zemlje jugoistočne Evrope po prvi put sarađivaće na realizaciji umetničkog projekta kakav je FranceDance Orient-Express.

* OVAJ NAZIV, BEZ PREJUDICIRANJA STATUSA, U SKLADU JE SA REZOLUCIJOM 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I MIŠLJENJEM MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE O DEKLARACIJI NEZAVISNOSTI KOSOVA