Saradnja sa školama

Nova partnerstva

Partnerstvo u oblasti školstva zasnovano je na „uspostavljanju odnosa između jedne ili više ustanova iz Francuske sa drugim evropskim ili inostranim ustanovama, a koje je utemeljeno na više različitih obrazovnih projekata“. Shodno tome, Francuski institut u Srbiji povezuje francuske školske ustanove koje žele da sa svojim kolegama iz Srbije rade na projektima. U Srbiji oko 100 000 đaka uči francuski jezik, postoji 8 dvojezičnih francusko-srpskih odeljenja: jedno u osnovnoj školi (škola Vladislav Ribnikar u Beogradu) i sedam u gimnaziji (Na Vračaru u Beogradu, na Novom Beogradu, u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Valjevu, Nišu i Pirotu) i više od 1200 profesora francuskog.

Školska razmena omogućava:

  • Učenicima: da steknu poverenje u sebe, budu otvorenog duha, upoznaju različite kulture kao i da otkriju nove mogućnosti
  • Profesorima: praktičnu razmenu znanja i veština, novina u pedagogiji i mogućnost zajedničkog rada na projektima.

Pozorište, evropsko državljanstvo, kultura, nauka i životna sredina… Puno tema može biti kamen temeljac školskih razmena i podsticaj za timove profesora i učenika. Od trenutka kada pronađu partnere i definišu vrstu saradnje, školske ustanove imaju mogućnost da uđu u postupak bratimljenja sa francuskim školama ili da među sobom potpišu sporazum o saradnji.

Kontakt
florence.kohtz@institutfrancais.rs