11 sep - 17 sep 2017 / Beograd

Cirkobalkana N°5

Francuski institut podržava razvoj Novog cirkusa u Srbiji od samih početaka. Dve novocirkuske trupe, Cirkusfera (Srbija) i Cirkorama (Hrvatska) organizuju festival CirkoBalkana i za svako izdanje u gostu pozivaju trupe iz inostranstva. Svake godine, zahvaljujući Francuskom institutu i regionalnom fondu Teatroskop, jedna francuska trupa pozvana je na učešće u festivalu. Na programu festivala su predstave, radionice za decu i mlade profesionalce, predavanja, koncerti… i sve to pod cirkuskom šatrom, u prelepom ambijentu bivše fabrike cigala!

U okviru veoma bogatog i raznovrsnog programa stručnih susreta, CirkoBalkana će ugostiti Circus Next, evropsku platformu za razvoj novog cirkusa čije je sedište u Francuskoj, kako bi bio predstavljen njihov delokrug u sklopu predavanja o razvoju novog cirkusa.

Ponedeljak, 11. septembar u 20.30

Futuro animal / Twisting the balance (E/SW/I/FR)

Priča Futuro animal zasnovana je na aktuelnostima: dvoje ljudi koji žive sa različitih strana jednog zida i pukom voljom pretvaraju svoja tela u životinjske oblike. Proces dehumanizacije savremenog društva oličen je u silikonskoj zadnjici, zidovima medijskih dezinformacijas i slomljenih žena koji simbolizuju sunovrat ljudske rase. Protagonisti ove tragikomične predstave približiće publici ovu priču u višedimenzionalnom prostoru.
Trajanje: 70 minuta

Ceremonija / trupa Tomi Soko (FR/ARG)

Ceremonija je tragikomična predstava koja istražuje dezintegrisanje struktura kada ideje neometano dođu do svog kraja. Nadrealna parodija o događanjima koja se odvijaju u sredinama moćnih.

Protagonista proživljava svoj uspon i pad na sceni. Njegove sopstvene strukture okreću se protiv njega kako vreme prolazi. Njegova obećanja postaju samo reči. Njegov pad ga vodi u promenu stanja duha, zvanom Précipice…

Od srede 13. do petka 15. septembra od 10.00 do 14.00

Radionica manipulisanja predmetima, gost Tomas Sokolowicz (FR/ARG)

Utorak 12. septembar od 10.00 do 13.00 i od 17.00 do 19.00

Okrugli sto: Cirkuski prostori u sklopu centara nezavisne kulture
PredavanjeCirkus Next

Pour plus d’informations

Info

Ciglana

Slanački put bb