16 mar 2018 - 18:00 / Novi Sad

Pariz 1937. godine u viđenju Stanislava Vinavera

U okviru obeležavanja Meseca frankofonije, Galerija Matice srpske organizuje ciklus predavanja Tradicija i savremeno stvaralaštvo : Veze srpske i francuske kulture i umetnosti, kroz koji se preispituju uzajamni odnosi i uticaji u oblasti stripa, književnosti i muzike

Predavanje drži prof. dr Vladimir Gvozden, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Srpski intelektualac Stanislav Vinaver (1891‒1955) je bio povlašćeni poznavalac Pariza u prvoj polovini XX stoleća: u gradu je boravio dugo, često, obrazovao se na izvorima misli svoga vremena. Moglo bi se tvrditi kako Pariz nije samo grad koji on posećuje i posmatra spolja, već i da je mit o ovom gradu ono što ga dubinski, iznutra određuje u intelektualnom, moralnom i političkom smislu. Predavanje se bavi kulturno-istorijskom kontekstualizacijom Vinaverovih tekstova o Parizu iz 1937. godine, posvećenim francuskoj nauci, kongresu PEN kluba i Velikoj izložbi, čime su obuhvaćene ključne teme nauke, umetnosti i politike. Pokazuje se da je slika doba, uprkos tome što nosi obrise fantazmagorije, vezana za strah uzrokovan usponom fašizma, trkom među narodima i kulturnom krizom. U interpretaciji ovih tekstova mora se odbaciti jedinstvo subjektivnosti i govoriti o smrti autora kao funkcije umnosti koja kontroliše sve iskaze pripisane čoveku: neusklađenost, pa i rastrzanost Vinaverove subjektivnosti trebalo bi posmatrati kao deo „haosa“, lutanja i nestabilnosti evropskog intelektualca tridesetih godina XX stoleća.

Info

Trg galerija 1, Novi Sad

Ulaz slobodan.