8 nov - 9 nov 2019 / Beograd

Drugi pol i Simon de Bovoar, 70 godina kasnije

Međunarodna konferencija : Drugi pol i Simon de Bovoar, 70 godina kasnije

Detaljni program možete preuzeti ovde

Francuski institut u Srbiji pridružuje se Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu u organizaciji međunarodne konferencije na temu poznatog dela Simon de Bovoar, Drugi pol, kao i njegove aktuelnosti 70 godina kasnije.

Ova konferencija će biti prilika da se prikaže situacija feminističkih studija u Francuskoj, u Srbiji i u regionu zapadnog Balkana, uz učešće dve renomirane francuske govornice :

  • Gospođa Ženevjev Fres je filozofkinja, počasna direktorka istraživanja na CNRS (Nacionalnom centru za naučna istraživanja Francuske). Ona se bavi političkom epistemologijom feminističke misli (koncepti građanske i umetničke emancipacije). Objavila je, pored ostalog, Muza razuma, Demokratija i isključivanje žena u Francuskoj, i Razlika između polova (1989, 2017), Pored roda : seks i filozofija jednakosti (2010), O Pristajanju (2007, 2017), Neumerenosti roda, filozofska istraga (2004, 2019), Seksualizacija sveta, Razmatranja o emancipaciji (2016), Nastavak Istorije, glumice, stvarateljke (2019). Svoj pristup rezimira na sledeći nacin : „Proizilazi da je „privilegovana” intelektualka žena koja je takoreći od svog rođenja obdarena zapanjujućom snagom za uživanje u životu, u čitanju i u pisanju. Jednom rečju, čini se da kod Simon de Bovoar, uživanje odnosi prevagu nad naporom za učenjem kao i nad suzbijanjem patnje. Ukratko, ljudski trio ili trougao između želje za znanjem, nastajanja patnje i erupcije uživanja predstavljen je našem čitanju na neobičan način za istoriju literarnog stvaranja, naročito kod žena. Zamislila bih se nad rečju „privilegija” – reč koju ona koristi jako često da bi opisala „kako” razmišljati (mnogo više nego „šta” misliti).”
  • Prethodno najavljena, godpođa Claudine Monteil, počasna francuska diplomatkinja, književnica i istoričarka je iz opravdanih razloga morala da otkaže svoj boravak u Beogradu.

Info

Petak 8. novembar 2019, 11:30 – 19:00 Francuski institut u Beogradu
Subota 9. novembar 2019, 11:00 – 19:30 Institut za filozofiju i društvenu teoriju