26 okt 2022 - 18h / Beograd

Egzistencijalni izazovi pred Evropskom unijom i njihov uticaj na zemlje kandidate

Ovaj okrugli sto organizuje se u čast dugogodišnje saradnje  i dobrih odnosa Evropskog univerziteskog centra u Nansiju (CEU) sa akademskim krugom u Beogradu. Polazište razgovora biće teme razvijene u knjizi Istočna Evropa i Evropska unija: kakve su perspektive?, koju su profesori Žan-Deni Muton i Iv Peti priredili povodom proslave 70. godišnjice CEU.

Glavna tema biće analiza izazova sa kojima se danas suočava Evropska unija: rat u Ukrajini, globalno zagrevanje, klimatske promene, odbrana pravne države. Razgovaraće se i o tome na koji način se ova situacija odražava na odnose Evropske unije sa zemljama kandidatima za priključivanje, a naročito sa Srbijom.

Učestvuju :

  • Žan-Deni Muton, profesor emeritus na Univerzitetu u Loreni, bivši dekan CEU
  • Iv Peti, profesor na Univerzitetu u Loreni, dekan CEU
  • Branko Rakić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Marija Vlajković, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Sreda. 26. oktobar 2022. u 18.00
Na francuskom, bez prevoda