28 feb 2017 / Srbija

Erasmus + 2017

Univerziteti, sada je pravi trenutak da učvrstite saradnju sa Francuskom

U sklopu evropskog programa Erasmus +, studenti i ne-akademski predavači imaju mogućnost da iskoriste mobilnost u ili sa univerziteta u jednoj partnerskoj zemlji (Srbiji).
Srpski univerziteti od sada mogu da podnesu kandidaturu preko svojih francuskih partnera koji sami mogu da se prijave preko francuske nacionalne agencije.

Krajnji rok : februar 2017.

Trenutno su otvorena dva tipa konkursa :

Međunarodna kreditna mobilnost (MKM)

Krajnji rok : 2. februar 2017. u 12:00 (Agencija Erasmus + Francuska/Obrazovanje Obuka)
Trajanje projekta: od 16 do 26 meseci

Ko može da konkuriše?

Sve visokoobrazovne ustanove iz zemlje članice programa koje imaju Erasmus povelju za visoko obrazovanje

Ko može da koristi ovu mobilnost?

  • Studenti (osnovne i Master studije) i doktoranti (od 3 do 12 meseci, počev od druge godine osnovnih studija)
  • Predavači ili predavači-istraživači (od 5 dana do 2 meseca + minimum 8 sati predavanja)
  • Administrativno ili tehničko osoblje (od 5 dana do 2 meseca)

Koje formalnosti treba ispuniti?

  • treba potpisati međuinstitucionalni sporazum (može da se potpiše nakon prihvatanja projekta): partnerska zemlja (Srbija) prima dokument programske zemlje (Francuske) koja ga popunjava i potpisuje. Ovaj sporazum precizira oblasti mobilnosti. Sporazum definiše okvir za slanje i prijem studenata i ostalog osoblja. Definiše praktične uslove sprovođenja mobilnosti.
  • sporazum za učenje i mobilnost treba da potpiše osoba koja učestvuje u mobilnosti.
Zajednički masteri Erasmus +

Krajnji rok : 16. februar 2017. (Izvršna agencija « Obrazovanje, audiovizuelna umetnost i kultura » (EACEA), Brisel)

Ciljevi

Napraviti integrisane studijske programe (od 1 do 2 godine) koje sprovodi konzorcijum ustanova u bar tri zemlje koje učestvuju u programu, sa mogućim uključivanjem i partnerskih zemalja (Srbije).

Uslovi

Obaveza da se studira u bar dve zemlje članice programa koje su deo konzorcijuma. Postoji mogućnost da se kao partneri uključe i druge organizacije poput preduzeća, javnih struktura, nevladinih organizacija i istraživačkih instituta.

Za dodatne informacije o programu Erasmus + 2014-2020:
Vodič za program
Sajt agencije Erasmus + Francuska / Obrazovanje Obuka
Sajt Evropske komisije (odeljak Erasmus +)