26 sep 2017 - 12h / Beograd

Evropski dan jezika

Svake godine na dan 26. septembra, u svim krajevima Evrope proslavlja se Evropski dan jezika. Ova inicijativa Saveta Evrope, započeta 2001. godine,  posvećena je naglašavanju značaja svih evropskih jezika. Ovim putem, 800 miliona Evropljana u 47 zemalja članica Saveta Evrope ohrabruje se da uči više jezika, u svim uzrastima, kako u školi tako i izvan nje. Savet Evrope podržava višejezičnost u čitavoj Evropi, uz ubeđenje da je poznavanje više jezika jedan od puteva koji vode ka boljoj komunikaciji između različitih kultura i jedan od ključniih elemenata bogatog kulturnog i jezičkog nasleđa kontinenta.

Evropski dan jezika u Srbiji organizuje EUNIC Srbija  (mreža evropskih kulturnih centara koji su prisutni ili predstavljeni u Srbiji) : 9 zemalja (Nemačka, Austrija, Švedska, Rumunija, Grčka, Italija, Španija, Francuska, Portugalija), 8 jezika i 17 organizacija biće ovog puta u centru zbivanja ! Događaj podržavaju Savet Evrope i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Ovaj svečani dan u Beogradu biće prilika za mlade ljude svih uzrasta da otkriju različite jezike i da se obaveste o načinima na koje mogu da ih nauče u okviru obrazovnih ustanova u Srbiji, u školama jezika ili preko Interneta.

Detaljan sadržaj programa (pdf)
Kontakt: nadine.umbreht@institutfrancais.rs
#danjezika2017

Info

Knez Mihailova, Kalemegdan