15 nov 2016 / Srbija

Formiranje naučno-istraživačkog konzorcijuma

Podnesite međunarodni istraživački projekat zahvaljujući zajedničkom naučno-istraživačkom konkursu Frankofone univerzitetske agencije (AUF) i Fonda pod nazivom „Naučna istraživanja“ Ministarstva prosvete i nauke Bugarske (FRS) !

Ciljevi:

  • razvijanje naučnih i tehnoloških razmena izuzetnog kvaliteta između istraživačkih laboratorija Centralne i Istočne Evrope i Bugarske ;
  • podsticanje mobilnosti istraživača u Centralnoj i Istočnoj Evropi;
  • davanje prednosti novoj saradnji u inovativim oblastima na francuskom jeziku.

Oblasti istraživanja:

  • Fizika i nauka o materijalima, održiva energija, prirodno okruženje i ekosistemi, zdravstvene struke i biotehnologije, matematika i informatika, humanističke i društvene nauke.Prioritetni su projekti koji se poklapaju sa sledećim temama: 
    Biohemija i biotehnologije primenjene na farmaceutsku i prehrambrenu industriju; tehnologije informacija i komunikacije u službi energija budućnosti; kulturna baština (materijalna i nematerijalna) u eri digitalizacije (3D modelovanje, geografski informacioni sistemi, onlajn arhiviranje, itd.)

Uslovi:

  • konzorcijum sačinjen od tri ustanove članice AUF-a (od čega najmanje jedna iz Bugarske i jedna iz Centralne i Istočne Evrope) ;
  • jedna od tri ustanove (koje se obavezno nalaze u Centralnoj i Istočnoj Evropi) nosilac je projekta.

Novčana sredstva:

  • subvencija u visini od maksimum 20.000 € za dve godine i troškovi za mobilnost istraživača.

Krajnji rok za podnošenje projekta : 15. novembar 2016. u 17h (po lokalnom vremenu u Sofiji)
Kontakt u AUF-u: peter.topareff@auf.org

Za dodatne informacije
Preuzmite informacije o projektu

Info

Rok za podnošenje projekta: 15. novembar 2016.