1 mesec u Srbiji / 1 mesec u Grenoblu ili Nansiju

Program „Godinu dana u Franš-Kompte-u“, koji je već svima poznat i koji postiže sve veći uspeh u Srbiji, omogućava mladima iz Srbije da provedu celu jednu školsku godinu u Francuskoj kao i da se upoznaju sa francuskom kulturom. Radimo na razvijanju još jednog programa – kratkog individualnog boravka « 1 mesec u Srbiji / 1 mesec u Grenoblu ili Nansiju ». Ovaj program mobilnosti djaka pokrenuli su akademije u Grenoblu i Nansiju i Francuski institutu u Srbiji. Cilj programa je usavršavanje jezika i jačanje međukulturalnih veza mladih Evrope, kroz razmene koje će im omogućiti sticanje značajnih kompetencija, kao što su samostalnost, smisao za odgovornost, otvorenost duha i tolerancija.

Program će omogućiti mladim srednjoškolcima da otkriju novi obrazovni sistem u partnerskoj školskoj ustanovi i jednu novu kulturu u okviru porodice koja će ih prihvatiti. Razmena je zasnovana na principu reciprociteta: srpski đaci boraviće u francuskoj porodici tokom četiri nedelje u martu, a oni će pak prihvatiti francuske đake tokom njihovog boravka u junu iste godine. Francuski i srpski đaci školovaće se u partnerskim ustanovama. Srpski đaci biće integrisani u odeljenje, o njma će brinuti ekipa francuskih profesora, moći će da prate nastavu u jednoj francuskoj gimnaziji i to će im pomoći da poboljšaju znanje francuskog jezika.

Kome je ovaj program namenjen? Učenicima dvojezične francusko-srpske nastave u Srbiji. Prvi poziv na konkurs objavljen je u okviru dvojezične mreže u Srbiji. Rok za dostavljanje kandidatura je 9. novembar 2018. Formular treba da popune učenik, porodica, koordinator dvojezične nastave i direktor školske ustanove, a zatim ga treba poslati elektronskom poštom na adresu: cm.educatif@institutfrancais.rs.

Učenici koji mogu da konkrurišu moraju biti 2. ili 3. razred u Srbiji (polazak za Francusku u martu) i 2. razred u Francuskoj (polazak za Srbiju u junu).