Radionice za decu

Beograd

Francuski institut organizuje nekoliko vrsta radionica kroz koje se deca predškolskog uzrasta – od 3 do 6 godina za jezičke radionice, i deca uzrasta od 5 do 10 godina za likovne radionice, uvode u svet francuskog jezika – čitanjem priča i bajki, prikazivanjem crtanih filmova, pevanjem pesmica i recitovanjem, predstavama, crtanjem i kreativnim radom.
Radionice se odžavaju subotom ili sredom u više grupa podeljenim po uzrastu dece.

Jezičke radionice održavaju se subotom ili sredom po 1 sat

Likovne radionice održavaju se subotom po 1 sat

Trajanje: dva polugodišta (od septembra do decembra i od januara do juna) + intenzivne radionice (u julu)
Cena prvog polugodišta: 9.200 dinara (4 x 2.500 dinara)
Cena drugog polugodišta: 13.800 dinara (6 x 2.500 dinara)
Cena za intenzivne radionice (3 x nedeljno): 9.200 dinara