DIPLOME DELF/DALF

KALENDAR

PERIOD NIVOI DATUM PLAGANJA DATUM UPISA
Novembar 2019 Za odrasle
A1/A2/B1/B2/C1/C2
2. i 3.11.2019. Belgrade, Novi Sad, Niš
8 – 10.10.2019.
Decembar 2019 Za učenike (12-18 god)
A1/A2/B1/B2
30.11. i 1.12.2019. Belgrade, Novi Sad, Niš
5 – 7.11.2019.
Januar 2020 Za odrasle
A1/A2/B1/B2/C1/C2
25. i 26.01.2020. Belgrade, Novi Sad
8 – 10.01.2020.
Mart 2020 Za učenike (12-18 god)
A1/A2/B1/B2
14. i 15.03.2020. Belgrade, Novi Sad, Niš
25 – 27.02.2020.
Jun 2020
Za odrasle
A1/A2/B1/B2/C1/C2
3. do 7.06.2020. Belgrade, Novi Sad, Niš
18 – 24.05.2020
Oktobar 2020 Za osnovce (7-11 god)
A1.1/ A1/A2
14.10.2020. Belgrade, Novi Sad
3 – 5.03.2020.
Oktobar 2020 DELF u školskim ustanovama
A1/A2/B1/B2
24. i 25.10.2020. Akreditovane školske ustanove
2.12.2019 – 7.01.2020.
Novembar 2020 Za odrasle
A1/A2/B1/B2/C1/C2
31.10. i 1.11.2020. Belgrade, Novi Sad, Niš
6 – 8.10.2020.
Decembar 2020 Za učenike (12-18 god)
A1/A2/B1/B2
9.12.2020. Belgrade, Novi Sad, Niš
20 – 22.10.2020.

CENOVNIK

DELF / DALF CENA CENA SA POPUSTOM
DELF U ŠKOLAMA1
DELF A1 – Početni korisnik
Uvodni početni nivo (oko 60 sati nastave)
6.000 3.000
DELF A2 – Početni korisnik
Osnovni nivo (150-200 sati nastave)
6.000 3.000
DELF B1– Napredni korisnik
Prag znanja (oko 400 sati nastave)
8.000 4.000
DELF B2– Napredni korisnik
Napredni nivo (600-800 sati nastave)
10.000 5.000
DALF C1 – Samostalni kandidat
Kompetencija efektivne operativnosti
11.000 5.500
DALF C2 – Samostalni kandidat
Vladanje jezikom
13.000 6.500
DELF ZA OSNOVCE (7-11 god.)
CENA CENA SA POPUSTOM2
A1.1 6.000 3.000
A1 6.000 3.000
A2 6.000 3.000

Ponovno izdavanje diplôme 1.200 rsd

Sve cene su izražene u dinarima, sa uključenim taksama.
1) U okviru programa školskog DELF-a, polaganje organizovano od strane akreditovanih ustanova
2) Za učenike Francuskog instituta u Srbiji (Beograd, Niš, Novi Sad) i Alijanse Srbija-Francuska u Kladovu

Cenovnik u PDF formatu