Dvojezična nastava – lektori za francuski jezik

Hvala !

Četiri lektora za francuski jezik završavaju svoju misiju u Srbiji u junu mesecu. Ekipa Francuskog instituta im se zahvaljuje na angažovanju u odeljenjima za dvojezičnu nastavu. Hvala Eva Aymonier, Inès Kerboua, Guillaume Delavenay i Maëva Collavino ! Njihjovi naslednici stižu nam od 1. oktobra 2018, i preuzimaju na devet meseci rad sa profesorima i učenicima koji u Srbiji pohađaju nastavu u bilingvalnom programu.