Prva godina studija u Francuskoj

Maturant ste i želite da studirate u inostranstvu?
Odaberite Francusku!
Steknite francusku diplomu, vaš budući pasoš za svet.
Prijavite se na DAP!

Procedurom „DAP“, predupisom na prvu godinu studija, obuhvaćeno je 73 univerziteta koji nude brojne studijske programe iz svih oblasti i 20 nacionalnih škola za arhitekturu.

Francuska – 3. zemlja po izboru inostranih studenata

Francuska godišnje primi blizu 310.000 inostranih studenata: ona je četvrta zemlja na svetu posle SAD, Velike Britanije i Australije, a prva neanglofona zemlja po izboru stranih studenata. Izuzetan kvalitet francuskih studijskih programa, rezultat dugogodišnje tradicije, oslanja se na nacionalnu mrežu koja broji oko 3.500 državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i istraživačkih centara međunarodnog ugleda.

Kvalitetne i pristupačne studije

Studirati u Francuskoj znači iskusiti prvoklasnu naučnu i tehnološku inovacionu praksu, uz iste uslove upisa i života kao i francuski studenti: upisne procedure su identične, stečene diplome kao i troškovi upisa (među najnižima na svetu) su jednaki, bez obzira na državljanstvo studenata.

Francuska je i deo evropskog visokoobrazovnog sistema, što omogućava svakom upisanom studentu na neku od francuskih visokoškolskih ustanova da deo svojih studija provede i u nekoj drugoj zemlji, članici Evropske unije. Harmonizacija nivoa studija (L/M/D) među različitim zemljama, članicama Evropske unije, omogućava studentu koji stekne diplomu u Francuskoj da ima i diplomu koja je priznata u okviru evropskog visokoobrazovnog prostora.

Procedura DAP – predupis na I godinu osnovnih studija

Diploma osnovnih studija stiče se nakon tri godine studija na univerzitetu. Ona postoji za gotovo sve naučne discipline i oblasti aktivnosti. Diploma osnovnih studija („Licence“) jeste nacionalna diploma visokoobrazovnog sistema koja vredi 180 ESPB (evropski sistem prenosa bodova). Ova diploma istovremeno priprema studenta za nastavak studija i za zaposlenje. Studijski programi u okviru diplome osnovnih studija organizovani su tako da omoguće studentu da postepeno izabere svoju orijentaciju. Ovakav način organizacije studija ostavlja vreme da lični i profesionalni projekat studenta sazri.
Zahtev za predupis preko procedure „DAP“ podnose inostrani državljani da bi se upisali na I godinu studija na neku visokoškolsku ustanovu u Francuskoj i on je obavezan za sve inostrane studente: maturante, svršene maturante ili one koji imaju ili će imati diplomu ekvivalentnu stečenom srednjoškolskom obrazovanju koja omogućava pristup visokom školstvu u matičnoj zemlji.

Ako ste maturant i imate boravak u Srbiji, treba da popunite zahtev za upis na I godinu studija na državne univerzitete (uključujući i prvu godinu zajedničku za sve zdravstvene struke), tzv. „beli“ dosije, koji možete da preuzmete sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja (MENESR).
Treba da odaberete jedan program i 3 univerziteta po redosledu prioriteta.

Za studije svih ciklusa arhitekture (od prve godine do Master nivoa, kao i za sticanje licence za rad u svojstvu arhitekte u Francuskoj), treba da popunite zahtev za upis na studije na Nacionalnim visokim školama za arhitekturu, tzv. „žuti“ dosije, koji možete preuzmete sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva kulture i informisanja.
Treba da odaberete dve škole po redosledu prioriteta.

Uslovi za proceduru DAP

Rokovi
Procedura DAP otvorena je od polovine novembra do polovine januara.
Ove godine procedura DAP traje do 1. februara 2019.

Jezik
Maturanti iz Srbije obavezno moraju da steknu diplomu o znanju francuskog jezika DELF B2 u trenutku podnošenja dosijea. Za one koji pohađaju frankofonu dvojezičnu nastavu i Filološku gimnaziju u Beogradu, sticanje srpske diplome („mature“) oslobađa ih dostavljanja diplome DELF.

Obavezan je paralelan upis u visokoobrazovni sistem u Srbiji: u trenutku definitivnog upisa na francuski univerzitet, obavezno je da studenti imaju potvrdu o pristupu visokoobrazovnom sistemu u Srbiji iz iste oblasti koju žele da studiraju u Francuskoj.

Detalji u vezi sa „DAP“ procedurom, neophodnom dokumentacijom, kalendarom upisa kao i zahtevom za upis dostupni su na zvaničnom sajtu Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja (MENESR) formulari i (MENESR) uputstva.

Zakažite sastanak

Kada se dosije pošalje, više nije moguće izmeniti ni program studija ni univerzitet. Zato je neophodno da ga veoma dobro pripremite. Kancelarija Campus France Srbija je tu da vam pomogne i da vas savetuje. Campus France je francuska agencija namenjena promovisanju visokog školstva u Francuskoj, prijemu inostranih studenata i predavača i međunarodnoj mobilnosti.
Pre dostavljanja kompletnog dosijea, obavezno zakažite sastanak u kancelariji Campus France Serbie u Francuskom institutu u Srbiji, Zmaj Jovina 11, u Beogradu.

Kontakt : Sandra Elezović, sandra.elezovic@institutfrancais.rs, 011/302-3657.
Skype : CampusFranceSerbie

Korisni linkovi
Campus France 
Campus France Serbie
Facebook Campus France Serbie / Studirajte  Francuskoj
Ambasada Francuske u Srbiji