BEOGRAD – KALENDAR I CENOVNIK

KURSEVI I RADIONICE ZA ODRASLE

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU

KLASIČNI KURSEVI PERIOD UPISA
9. septembar – 26. oktobar 2019. 27. avgust – 7. septembar
4. novembar – 21. decembar 2019. 22 – 26. oktobar
13. januar – 29. februar 2020. 8 – 11. januar
9. mart – 25. april 2020. 25 – 29. februar
4 maj – 20. jun 2020. 21 – 25. april
INTENZIVNI KURSEVI PERIOD UPISA
29. jun – 10. jul / 13 – 24. jul 2020. 16 – 20. jun

CENOVNIK (u dinarima)

KURSEVI I RADIONICE CENA * UPLATA U 2 RATE
Kursevi (svi nivoi): 21 sat / 7 nedelja 13.800* 15.000 (2 x 7.500)
Kursevi (svi nivoi): 14 sati / 7 nedelja 9.200* 10.000 (2 x 5.000)
Intenzivni kursevi: 21 sat / 2 nedelje 13.800*
Individualni kursevi: 1 sat 3.000
Umetničke radionice: 35 sati / 7 nedelja 20.200* 22.000 (2 x 11.000)

* Popust od 8% na sve kurseve uplaćene u celosti tokom perioda upisa je već uračunat.
– Upis za trećeg člana porodice je besplatan.
– Posebne tarife za učenike dvojezične nastave.
– Upisom na kurseve, dobijate besplatan pristup medijateci i portalu Culturethèque tokom trajanja kursa (on-line novine, časopisi, knjige…).

Kalendar i cenovnik za odrasle u pf formatu

KURSEVI ZA DECU I OMLADINU / RADIONICE ZA NAJMLAĐE

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU
(upis novih polaznika moguć na početku svakog meseca)

KLASIČNI KURSEVI I RADIONICE PERIOD UPISA
1. semestar: 7. septembar – 21. decembar 2019. 27. avgust – 7. septembar
2. semestar: 11. januar – 20. jun 2020. 8 – 11. januar 2020.
INTENZIVNI KURSEVI I RADIONICE PERIOD UPISA
Leto: 29. jun – 24. jul 2020. 16 – 27. jun 2020.

Neradne subote: 9. novembar i 28. decembar 2019, 4. januar, 8. i 15. februar, 18. april, 2. maj 2020.

CENOVNIK (u dinarima)

RADIONICE  TRAJANJE CENA* MESEČNE RATE
1. semestar 14 sati 9.200* 2.500
2. semestar 21 sat 13.800* 2.500
KURSEVI TRAJANJE CENA* MESEČNE RATE
1. semestar 21 sat 13.800* 3.750
2. semestar 31,5 sat 20.700* 3.750

* Popust od 8% na sve kurseve uplaćene u celosti tokom perioda upisa je već uračunat.
– Upis za trećeg člana porodice je besplatan.
– Posebne tarife za učenike dvojezične nastave.
– Upisom na kurseve, dobijate besplatan pristup medijateci i portalu Culturethèque tokom trajanja kursa (on-line novine, časopisi, knjige…).

Kalendar i cenovnik za decu u pdf formatu