BEOGRAD – KALENDAR I CENOVNIK

Upisom na časove i radionice, dobijate besplatan pristup medijateci i portalu Culturethèque tokom trajanja kursa (on-line novine, časopisi, knjige…).
Upis za trećeg člana porodice je besplatan.

KURSEVI I RADIONICE ZA ODRASLE

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

KLASIČNI KURSEVI PERIOD UPISA TRAJANJE KURSA
Sept – okt. 2018. 04 – 08. sept. 2018. 10. sept – 27. okt. 2018.
Nov – dec. 2018. 23 – 27. okt. 2018. 05. nov – 22. dec. 2018.
Jan – feb. 2019. 09 – 12. jan. 2019. 14. jan – 02. mart 2019.
Mart – april 2019. 26. feb – 02. mart 2019. 11. mart – 04. maj 2019.
Maj – jun  2019. 07 – 11. maj 2019. 13. maj  – 29. jun 2019.
INTENZIVNI KURSEVI PERIOD UPISA TRAJANJE KURSA
Jul 2019. od 17. juna 2019. 01 – 12. jul 2019.
15 – 26. jul 2019.

CENOVNIK

KURSEVI I RADIONICE TRAJANJE CENA (SA POPUSTOM) * CENA (UPLATA U 2 RATE)
Kursevi (svi uzrasti) 21 sat  / 7 nedelja 13.800 din.* 15.000 din  (2 x 7.500)
Kursevi (svi uzrasti) 14 sati / 7 nedelja 9.200 din.* 10.000 din. (2 x 5.000)
Intenzivni kursevi 21 sat / 2 nedelje 13.800 din.*
Individualni časovi 1 sat 3.000 din.
Pozorišne radionice 35 sati / 7 nedelja 20.200 din.* 22.000 din. (2 x 11.000)

* Popust od 8% na sve kurseve uplaćene u celosti tokom perioda upisa je već
uračunat. Posebne tarife za učenike dvojezične nastave.

Kalendar i cenovnik za odrasle u pf formatu

KURSEVI ZA DECU I ADOLESCENTE / RADIONICE ZA DECU

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

KLASIČNI KURSEVI I RADIONICE ZA DECU PERIOD UPISA TRAJANJE KURSA
1. semestar 4 – 8. sept. 2018. 15. sept – 22. dec. 2018.
2. semestar 9 – 12. jan. 2019. 12. jan – 29. jun 2019.
INTENZIVNI KURSEVI I RADIONICE ZA DECU PERIOD UPISA TRAJANJE KURSA
Jul 2019. od 17. juna 2019. 1 – 12. jul 2019.
15 – 26. jul 2019.

CENOVNIK

KURSEVI I RADIONICE ZA DECU TRAJANJE CENA (SA POPUSTOM)* CENA MESEČNE RATE
1. semestar
Kursevi za decu
Sept – dec. 2018.
21 sat  / 14 nedelja
13.800 din.* 3.750 din.
1. semestar
Radionice za decu
Sept – dec. 2018.
14 sati / 14 nedelja
9.200 din.* 2.500 din.
2. semestar
Kursevi za decu
Jan – jun 2019.
31,5 sat / 21 nedelja
20.700 din.* 3.750 din.
2. semestar
Radionice za decu
Jan – jun 2019.
21 sat / 21 nedelja
13.800 din.* 2.500 din.
Intenzivni kursevi za decu Jul 2019.
14 sati / 2 nedelje
9.200 din.*
Intenzivne radionice za decu Jul 2019.
14 sati / 1 mesec
9.200 din.*   –
Individualni časovi 1 sat 3.000 din.
Pozorišne radionice 35 sati  / 7 nedelja 20.200 din.

* Popust od 8% na sve kurseve uplaćene u celosti tokom perioda upisa je već
uračunat. Posebne tarife za učenike dvojezične nastave.

Kalendar i cenovnik za decu u pdf formatu