NIŠ – KALENDAR I CENOVNIK

KURSEVI I RADIONICE ZA ODRASLE

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU

KLASIČNI KURSEVI PERIOD UPISA
9. septembar – 26. oktobar 2019. 26. avgust – 6. septembar
4. novembar – 21. decembar 2019. 21 – 25. oktobar
13. januar – 29. februar 2020. 8 – 11. januar
9. mart – 25. april 2020. 24 – 28. februar
4 maj – 20. jun 2020. 21 – 24. april
INTENZIVNI KURSEVI PERIOD UPISA
29. jun – 17. jul 2020. 15 – 19. jun

CENOVNIK (u dinarima)

KURSEVI I RADIONICE CENA* UPLATA U 2 RATE
Kursevi (svi nivoi): 21 sat / 7 nedelja 7.500* 8.100 (2 x 4.050)
Kursevi (svi nivoi): 14 sati / 7 nedelja 5.000* 5.400 (2 x 2.700)
Intenzivni kursevi: 21 sat / 2 nedelje 7.500*
Individualni kursevi: 1 sat 1.800

* Popust od 8% na sve kurseve uplaćene u celosti tokom perioda upisa je već uračunat.
– Upis za trećeg člana porodice je besplatan.
– Posebne tarife za učenike dvojezične nastave.
– Upisom na kurseve, dobijate besplatan pristup medijateci i portalu Culturethèque tokom trajanja kursa (on-line novine, časopisi, knjige…).

Kalendar i cenovnik za odrasle u pdf formatu

KURSEVI ZA DECU I OMLADINU/ RADIONICE ZA DECU

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU
(upis novih polaznika moguć na početku svakog meseca)

KLASIČNI KURSEVI I RADIONICE PERIOD UPISA
1. semestar: 7. septembar – 21. decembar 2019. 26. avgust – 6. septembar
2. semestar: 11. januar – 20. jun 2020. 8 – 11. januar 2020.

Neradne subote: 9. novembar i 28. decembar 2019, 4. januar, 8. i 15. februar, 18. april, 2. maj 2020.

CENOVNIK (u dinarima)

RADIONICE  TRAJANJE CENA* MESEČNE RATE
1. semestar 14 sati 5.000* 1.350 din.
2. semestar 21 sat 7.500* 1.350 din.
KURSEVI TRAJANJE CENA* MESEČNE RATE
1. semestar 21 sat 7.500* 2.025 din.
2. semestar 31,5 sat 11.250* 2.025 din.

* Popust od 8% na sve kurseve uplaćene u celosti tokom perioda upisa je već uračunat.
– Upis za trećeg člana porodice je besplatan.
– Upisom na kurseve, dobijate besplatan pristup medijateci i portalu Culturethèque tokom trajanja kursa (on-line novine, časopisi, knjige…).

Kalendar i cenovnik za decu u pdf formatu