NIŠ – KALENDAR I CENOVNIK

Upisom na časove i radionice, dobijate besplatan pristup medijateci i portalu Culturethèque tokom trajanja kursa (on-line novine, časopisi, knjige…).
Upis za trećeg člana porodice je besplatan.

KURSEVI I RADIONICE ZA ODRASLE

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

KLASIČNI KURSEVI PERIOD UPISA TRAJANJE KURSA
Sept – okt. 2018. 04 – 08. sept. 2018. 10. sept – 27. okt. 2018.
Nov – dec. 2018. 23 – 27. okt. 2018. 05. nov – 22. dec. 2018.
Jan – feb. 2019. 09 – 12. jan. 2019. 14. jan – 02. mart 2019.
Mart – april 2019. 26. feb – 02. mart 2019. 11. mart – 04. maj 2019.
Maj – jun  2019. 07 – 11. maj 2019. 13. maj  – 29. jun 2019.
INTENZIVNI KURSEVI PERIOD UPISA TRAJANJE KURSA
Jul 2019. od 17. juna 2019. 01 – 12. jul 2019.
15 – 26. jul 2019.

CENOVNIK

KURSEVI I RADIONICE TRAJANJE CENA (SA POPUSTOM) * CENA (UPLATA U 2 RATE)
Kursevi (svi uzrasti) 21h / 7 nedelja 7.300 din* 8.000 (2 x 4.000)
Kursevi (konverzacije) 14h / 7 nedelja 5.100 din* 5.600 (2 x 2.800)
Individualni časovi 1h 1.800 din

* Popust od 8% na sve kurseve uplaćene u celosti tokom perioda upisa je već
uračunat. Posebne tarife za učenike dvojezične nastave.

Kalendar i cenovnik za odrasle u pdf formatu

KURSEVI ZA DECU I ADOLESCENTE / RADIONICE ZA DECU

KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

KLASIČNI KURSEVI I RADIONICE ZA DECU PERIOD UPISA TRAJANJE KURSA
1. semestar 4 – 8. sept. 2018. 15. sept – 22. dec. 2018.
2. semestar 9 – 12. jan. 2019. 12. jan – 29. jun 2019.
INTENZIVNI KURSEVI I RADIONICE ZA DECU PERIOD UPISA TRAJANJE KURSA
Jul 2019. od 17. juna 2019. 1 – 12. jul 2019.
15 – 26. jul 2019.

CENOVNIK

KURSEVI I RADIONICE ZA DECU TRAJANJE CENA (SA POPUSTOM)* CENA MESEČNE RATE
Kursevi za decu i adolescente
(1. semestar)
21h / 14 nedelja 7.300 din.* 2.000 din.
Kursevi za decu i adolescente
(2. semestar)
31h30 / 21 ned. 11.000 din.* 2.000 din.
Radionice za decu
(1. semestar)
14h / 14 nedelja 4.800 din.* 1.350 din.
Radionice za decu
(2. semestar)
21h / 21 nedelja 7.300 din.* 1.350 din.
Individualni časovi 1h 1.800 din.

* Popust od 8% na sve kurseve uplaćene u celosti tokom perioda upisa je već
uračunat. Posebne tarife za učenike dvojezične nastave.

Kalendar i cenovnik za decu u pdf formatu