Kolektivna letovanja (tzv. ferijalne kolonije)

Francuska ima dugu tradiciju u organizovanju kolektivnih letovanja za decu i adolescente. Gotovo da ne postoji nikakva granica kada je reč o mogućim temama: kultura, sport, nauka, inostranstvo/Francuska, planina/more…

Portal za kolektivna letovanja (tzv. ferijalne kolonije)