KORISNI LINKOVI

Adef (Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema)
Ambasada Francuske u Srbiji
AUF (Univerzitetska agencija frankofonije)
Campus France Srbija
Campus France 
CNOUS
Erasmus Plus – Evropska Komisija
Evropski Sistem Prenosa Bodova (ESPB)
Finansijska pomoć za smeštaj (CAF) 
Fond za mlade talente Republike Srbije – stipendija „Dositeja“
Fondacija Alliance Française
Fondacija Tempus u Srbiji
France Alumni
Francuska Ambasada u Srbiji
Francuska organizacija za imigraciju i integraciju (OFII)
Infostud Prijemni
Institut Français u Parizu 
Ministarstvo prosvete Francuske
Međunarodna Organizacija Frankofonije 
Ministarstvo Kulture i Komunikacije
Ministarstvo visokog obrazovanja i istraživanja Republike Francuske
Ministarstvo Spoljnih Poslova Francuske 
Mreža inženjerskih škola „n+i“
Mreža umetničkih škola
Mreža kulturnih ustanova « Alliances Françaises » 
Mreža 20 državnih arhitektonskih škola 
Nacionalni centar za univerzitetske i školske objekte (CNOUS) 
Organizacija Srpskih Studenata u Inostranstvu Pariz (OSSI) 
Studentski portal ONISEP
Studentsko osiguranje
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet u Beogradu 
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Nišu
Universitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Pazaru
Virtuelni sajam karijera i znanja.

Više linkova na Campus France sajtu