MREŽA ALUMNISTA

France Alumni je onlajn platforma koju je pokrenulo Ministarstvo za Evropu i inostrane poslove Francuske, namenjena bivšim studentima francuskog visokoobrazovnog sistema. Ona broji 200.000 članova u svetu.

Mreža France Alumni Serbie  www.srbija.francealumni.fr namenjena je, pre svega,  bivšim studentima iz Srbije koji su studirali u Francuskoj, kao i onima koji su ostvarili neku mobilnost sa Francuskom u okviru stručne prakse ili profesionalnog usavršavanja.

France Alumni su žene i muškarci koji imaju zajedničku sponu: a to je Francuska. Na raspolaganju im je mreža bivših studenata i profesionalaca, a ujedno i sredstvo za informisanje, razmenu i dalji razvoj. Jedan od glavnih ciljeva ove mreže je međunarodni razvoj francuskih preduzeća i univerziteta, koji će moći da pokrene nova ekonomska i akademska partnerstva sa tim alumnistima.

Pristupom ovoj međunarodnoj zajednici koja se neprestano uvećava, srpski studenti, koji su stekli diplome francuskog visokoobrazovnog sistema, mogu da koriste ovu platformu kako bi istakli vrednost svog francuskog obrazovnog ciklusa i pokrenuli svoju mrežu kontakata. Zahvaljujući platformi France Alumni Serbie, oni ostaju u dodiru sa Francuskom, njenim školama, univerzitetima, preduzećima kao i kulturnom ponudom.

Studirali ste ili obavljali stručnu praksu u Francuskoj? Pridružite nam se na www.srbija.francealumni.fr