France Alumni – mreža bivših studenata

France Alumni je onlajn platforma namenjena bivšim studentima francuskog visokoobrazovnog sistema, koju je pokrenulo Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Francuske. Ona broji više od 165.000 članova u svetu. 

France Alumni Serbie je višejezična platforma čija je ambicija da okupi, informiše i orjentiše inostrane studente koji su imali dodira sa francuskim visokoobrazovnim sistemom. Ona pruža podršku studentima pre, tokom i nakon studija, okuplja ih u zajedničku mrežu i omogućava im da vrednuju svoj boravak u Francuskoj u profesionalnom okruženju. Platforma ima za cilj i da okupi sve osobe koje su radile u Francuskoj ili sarađivale sa Francuskom na raznim projektima.

Sa pokretanjem platforme France Alumni Serbie, Ambasada Francuske u Srbiji namerava da učvrsti i ojača odnose sa zajednicom srpskih alumnista posebno kroz realizaciju godišnjaka mreže alumnista i razgovor o njihovim iskustvima. Srpski članovi će, na taj način, moći da razgovaraju jedni sa drugima, da iskoriste profesionalne mogućnosti za traženje posla, razvoj karijere, obuke ili stipendije, ali i da budu u toku sa francuskim kulturnim aktuelnostima.

Svake godine :

  • više od 750 srpskih studenata i istraživača ostvari neku mobilnost sa Francuskom;
  • sprovede se dvadesetak bilateralnih naučno-istraživačkih projekata;
  • četrdesetak studenata pohađa dvojni program mastera iz menadžmenta u kulturi i prava koje zajednički sprovode srpski i francuski univerziteti;
  • srpski funkcioneri ostvaruju razmene i studijske boravke sa svojim francuskim kolegama;

Ova platforma će ojačati bilateralne odnose između Francuske i Srbije i ponuditi nove profesionalne i lične mogućnosti alumnistima Srbije.

Studirali ste ili obavljali stručnu praksu u Francuskoj?
Pridružite nam se na www.srbija.francealumni.fr