MREŽA ALUMNISTA

Francuska društvena mreža „France alumni namenjena je bivšim inostranim studentima koji su studirali u Francuskoj. Pokrenuta novembra 2014. godine, ova mreža okupila je za 6 meseci više od 12.000 članova. „France Alumni“ predstavljaju žene i muškarci kojima je zajednička sfera interesovanja Francuska. Na raspolaganju imaju mrežu bivših studenata i stručnjaka kao i sredstava koja im omogućavaju da se informišu, dele, napreduju. Jedan od glavnih ciljeva ove mreže je međunarodni razvoj francuskih preduzeća i univerziteta koji će moći da sklope nova ekonomska i akademska partnerstva sa alumnistima.

Pristupanjem ovoj međunarodnoj zajednici koja se neprestano uvećava, međunarodni studenti koji su stekli diplome u francuskom obrazovnom sistemu mogu da koriste ovu platformu da bi istakli vrednost svog prvog francuskog studijskog programa i pokrenuli svoju mrežu kontakata. Zahvaljujući mreži „France Alumni“ oni ostaju u kontaktu sa Francuskom, njenim školama, univerzitetima, preduzećima i kulturnom ponudom.