Mreža ustanova sa dvojezičnom nastavom

Poznavanje francuskog jezika za potrebe uže stručnosti prednost je za srpske učenike!

Srednja ugostiteljsko turistička škola iz Beogarada zvanično se priključila mreži ustanova sa dvojezičnom nastavom. Do početka septembra 2018. godine kada će sa radom početi dvojezična nastava, predvidjena je sistematična obuka za pripremu vođenja programa. Od početka nove školske godine Francuski institut pružiće podršku dodeljivanjem frankofonog lektora koji će raditi sa profesorima – predavačima ne-frankofonih predmeta kao i sa učenicima.

Sada našu mrežu u Srbiji čini 8 ustanova sa dvojezičnom nastavom! Pored toga Francuski institut ima posebnu vrstu saradnje sa Filološkom gimnazijom u Beogradu i Sremskim Karlovcima i nosilac je mnogih projekata sa osnovnim, srednjim školama i gimnazijama u Srbiji, kao što su podrška dešavanjima vezanim za frankofoniju i radionica „Biram francuski“.

Radionice „Biram Francuski“
ateliers.biramfrancuski@institutfrancais.rs

Kontakt: cm.educatif@institutfrancais.rs
Više o dvojezičnoj nastavi