Program „Danilo Kiš“

U okviru ovog programa Francuski institut u Parizu preuzima, u skladu sa odlukama komisija, plaćanje prava za objavljivanje prevoda na srpski, na osnovu ugovora koji su srpski izdavači sklopili sa nekom od francuskih izdavačkih kuća. Uplatu ugovorenog iznosa  Francuski institut vrši direktno francuskom izdavaču, koga srpski izdavač treba da obavesti o ovom konkursu i zamoli da sačeka rezultate. Uslov za konkurisanje je da prava još nisu plaćena francuskom izdavaču.

Komisije zasedaju dva puta godišnje, u Francuskoj. Prednost imaju naslovi koji nisu dobili podršku u okviru nekih drugih konkursa francuske vlade. Prethodno prikupljenu urednu dokumentaciju komisijama dostavlja odeljenje za knjigu Francuskog instituta u Srbiji.

Srpski izdavač obavezuje se da na unutrašnju početnu stranu knjige za koju je ova pomoć odobrena, stavi sledeću dvojezičnu napomenu:
„Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d’aide à la publication de l’Institut français“
„Ovo delo je objavljeno uz podršku Francuskog instituta u okviru Programa za pomoć izdavaštvu.“

Procedura:

Za svaki naslov čiji je prevod ugovoren sa stranom izdavačkom kućom, izdavači iz Srbije treba da dostave:

  1. opšti formular
  2. formular budžeta (prihodi = rashodi, datum, pečat i potpis obavezni)
  3. predugovor / convention (uneti na početku podatke o firmi; popuniti samo 1. član ugovora; na kraju pečat i potpis obavezni, ne stavljati datum)
  4. kopiju ugovora sa francuskim izdavačem (uredno potpisanu od obe strane)
  5. CV prevodioca

Dokumentaciju dostaviti direktno ili poštom – preporučeno (sa dostavnicom) na adresu:
Francuki institut (Sonja Filipović) – Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd

Rokovi za predaju dosijea tokom godine: decembar i april  
Kontakt: Sonja Filipović, koordinator na projektima (knjiga i debate)