Program Pavle Savić

Istraživanje i naučna saradnja

Radite kao istraživač u Francuskoj ili u Srbiji i želite da razvijete saradnju između vaših naučnih timova? Konkurišite za zajednički projekat u okviru programa „Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien“!

114 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo ovu finansijsku pomoć poslednjih petnaest godina.

Cilj ovog dvogodišnjeg programa je da u obe zemlje razvije naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava kao i uključivanje mladih istraživača u projekte. Nosilac ovog programa u Srbiji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo inostranih poslova i međunarodnog razvoja i Ministarstvo prosvete, visokog obrazovanja i istraživanja, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim ovim programom. Finansiranje se isključivo odnosi na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu.
Ovaj program od svog početka igra važnu ulogu u razvijanju naučnih partenrstava na višem nivou, naročito u okviru projekata koje finansira Evropska unija. Isto tako, omogućava edukaciju madih stručnjaka i objavljivanje zajedničkih publikacija.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 31. juli 2017.
Objavljivanje rezultata: decembar 2017.
Početak projekata: januar 2018.
Kraj projekata: decembar 2019.

Kontakt : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Aplikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:
Za ekipe iz Francuske : www.campusfrance.org rubrika appel à candidatures
Za ekipe iz Srbije : www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/francuska