Radni kampovi za mlade

Stotine radnih kampova svake godine primaju devojke i mladiće različitih nacionalnosti. Organizovani na inicijativu brojnih udruženja, omladinski radni kampovi imaju isti cilj: da olakšaju susrete i razmene među mladima, pripadnicima različitih naroda i različitih miljea ne uzimajući u obzir razlike u verskom, društvenom ili političkom pogledu. Mladi volonteri dobrovoljno učestvuju u ostvarenju zajedničkih projekata od opšteg interesa. Očuvanje kulturnog nasleđa, zaštita životne sredine, poboljšanje uslova stanovanja ili solidarnost sa različitim populacijama, projekti su brojni.

Radni kampovi odvijaju se kako u Francuskoj tako i u inostranstvu. Radni kamp predstavlja i mogućnost da se živi u zajednici, odnosno da se sve deli: posao, hrana, a često i pripremanje obroka. Najmlađi uzrast učesnika može da bude 13, 16 ili 18 godina u zavisnosti od radnog kampa. Za boravke u inostranstvu, najčešće je 18 godina. Mladi volonteri ne primaju ni platu, ni novčane nadoknade. Zauzvrat, moraju da plate učešće. Učešće za radni kamp u Francuskoj košta, otprilike, 106 €, a u inostranstvu 137 €. Cena varira u odnosu na prirodu kampa, mesto i dužinu boravka.

Učešće obuhvata smeštaj i pun pansion. Prevoz je o trošku volontera. Radni kampovi za adolescente skuplji su od kampova za odrasle. U tom slučaju okruženje je mnogo važnije.

U slučaju finansijskih teškoća, udruženje koje organizuje radni kamp može da izdvoji pomoć regionalne uprave za omladinu i sport ili društvenog i zdravstvenog udruženja. Neka udruženja primaju bonove iz kase za porodičnu novčanu naknadu za maloletna lica. Radni kampovi traju otprilike 3 nedelje. Većina radnih kampova organizuje se u julu i avgustu. Neki su otvoreni tokom vikenda, u formi „kratkog raspusta“ ili funkcionišu kontinuirano.

Radno vreme je prosečno 20 do 30 sati nedeljno za adolescente, a 30 do 35 sati za odrasle.

Omladinski radni kampovi nisu ni preduzeće niti kampovi za učenje jezika i sportske aktivnosti tokom raspusta. Kampovi imaju stroga zakonska pravila koja se tiču prijema maloletnih osoba, a vode ih kvalifikovane osobe koje su završile stručnu i pedagošku obuku. Neka udruženja samo organizuju kampove u Francuskoj, a druga isključivo u inostranstvu.

Kontakti
Apare (Avignon)
Concordia Siège national (Paris)
Jeunesse et reconstruction (Paris)
Solidarités Jeunesses Paris)

Za više informacija o međunarodnim volonterskim radnim kampovima