Rezultati konkursa za dodelu stipendija za 2019-2020.

Rezultati konkursa za dodelu stipendija vlade Francuske za 2019-2020. godinu koje dodeljuju Francuski institut i Ambasada Francuske u Srbiji

Konkurs za 2019-2020. godinu završen je 18. marta 2019. Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za studije u Francuskoj.

Posle analize pristiglih kandidatura i na kraju procesa odabira kandidata, obaveštavamo vas o sledećem:

  • 86 validnih kandidatura pristiglo je do završetka konkursa;
  • 56 kandidata pozvano je na razgovor;
  • 55 kandidata došlo je na razgovor;
  • 19 studenata dobilo je stipendiju za nastavak studija u Francuskoj;
  • 28 studenata nalazi se na listi čekanja
  • 5 studenata može da se prijavi za oslobađanje od plaćanja troškova školarine

U skladu sa selekcijama iz prethodnih godina i podrškom doktorandima u ko-mentorstvu za koje se Francuski institut i Ambasada Francuske u Srbiji finanansijski obavezuju za period od uzastopne 3 godine, 4 doktoranda dobiće stipendiju u 2019-2020. godini za nastavak istraživanja na 2. i 3. godini doktorata u Francuskoj pod uslovom da se studije odvijaju po planu.

Ove godine, izuzetak je jedna stipendija kratkog boravka koja je dodeljena u trajanju od mesec dana.

Pet kandidata može da se prijavi za oslobađanje od plaćanja troškova školarine na državnim univerzitetima u Francuskoj.

Čestitamo svim dobitnicima stipendije i želimo im da na ličnom i akademskom planu steknu obogaćujuće iskustvo u Francuskoj!

Obaveštenje za dobitnike stipendije

Svi dobitnici stipendije Vlade Francuske pozvani su da prisustvuju pripremnom seminaru pred odlazak u Francusku koji će biti održan polovinom juna.

Dobitnici stipendije, potrudite se da budete prisutni tog dana: ovaj sastanak je neophodan kako bi se pokrenule prve procedure. To će biti odlična prilika da se posavetujete sa predstavnicima ambasade Francuske i porazgovarate sa bivšim stipendistima Vlade Francuske koji su se vratili u Srbiju i koji mogu sa vama da podele svoje iskustvo.

Isto tako, želeli bismo da vas podsetimo da procedura za dobijanje vize ima svoje zakonske rokove: ove elemente ćemo vam podrobnije objasniti na seminaru, ali već sada bismo hteli da vam skrenemo pažnju da morate blagovremeno da započnete proceduru za dobijanje vize, kako bi ista mogla da vam bude izdata na vreme.

Dobitnici stipendije Master 2 (sve oblasti)
Dobitnici stipendije za doktorat u ko-mentorstvu 
Dobitnik stipendije ENSBA (Likovna umetnost)
Dobitnik stipendije za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
Kandidati na listi čekanja (po oblastima)
Kandidati za oslobađanje od troškova školarine na državnim univerzitetima