CNL – Stipendije za prevodioce

Francuski nacionalni centar za knjigu – CNL dodeljuje boravišne stipendije priznatim prevodiocima koji ne žive u Francuskoj i kojima bi boravak u toj zemlji pomogao da se usredsrede na prevod odabranog dela sa francuskog jezika na srpski. Cilj dodele stipendije je razvijanje mreže prevodilaca sa francuskog jezika i podsticanje objavljivanja francuskih dela širom sveta.

Odluku o dodeli stipendija donosi CNL. Boravak u Francuskoj može da traje od jednog do tri meseca, a CNL dodeljuje bruto iznos od 2.000 evra mesečno.

Prijavljivanje kandidata vrši se direktno preko CNL numeričke platforme

Rokovi za konkurisanje su :

  • 31. oktobar, za komisiju koja zaseda u periodu januar-februar
  • 20. februar, za komisiju koja zaseda u periodu maj-jun
  • 10. jun, za komisiju koja zaseda u oktobru

Komisije razmatraju isključivo dosijee koji sadrže kompletnu dokumentaciju i koji odgovaraju propisanim kriterijumima.

Više informacija na sajtu Centre national du livre
KontaktSonja Filipović, koordinator projekata (knjiga, debate)