TCF – Kvebek

TCF Kvebek je specijalno napravljen test sa ciljem da zadovolji norme Ministarstva za imigraciju i kulturne zajednice (MICC) i isključivo je namenjen potrebama osoba koje nameravaju da se trajno nastane u Kvebeku.

Od 1. avgusta 2013. godine, MICC napravilo je izmene u pogledu minimalnog nivoa znanja na testu jezika i unelo tri važne promene :

  • za dobijanje poena na testu znanja jezika u slučaju podnošenja zahteva za imigraciju, novi minimalni traženi nivo znanja jezika je sada B2.
  • za dobijanje dodatnih poena uvedena su testiranja pismenih kompetencija (razumevanja i izražavanja)
  • Ukinuti su  obavezni delovi testa usmenog ispitivanja, uz mogućnost da kandidat sam odabera delove testa TCF Kvebek koje želi da polaže.

Svaki od delova ispita donosi određeni broj poena na osnovu tabele koju je napravilo MICC.

Usmeno razumevanje (30 pitanja). Trajanje ispita: 25 do 30 minuta. Tabela poena za ovaj deo ispita:

Usmeno izražavanje (6 pitanja). Trajanje ispita: 15 minuta. Tabela poena za ovaj deo ispita:

Pismeno razumevanje (30 pitanja). Trajanje ispita: 45 minuta. Tabela poena za ovaj deo ispita:

Pismeno izražavanje (6 pitanja). Trajanje ispita: 1 sat i 45 minuta. Tabela poena za ovaj deo ispita:

Kako biste dobili maksimum poena, preporučujemo vam da odaberete najpre usmene delove ispita (izražavanje i razumevanje) koji mogu da vam donesu 14 od 16 mogućih poena. Kandidati koji smatraju da imaju napredni nivo znanja jezika u pismenim kompetencijama, moguda  se odluče da polažu sve delove testa.

Vaša potvrda o položenom TCF Kvebek važi samo za dosije za imigraciju. Ne može da vam posluži za upis na neki od francuskih univerziteta.