Univerzitetska agencija frankofonije u Srbiji

Frankofona i frankofilna tradicija je i dalje veoma prisutna u akademskom svetu Srbije. Još je snažnija uspostavljanjem nekolikih programa saradnje posredstvom Univerzitetske agencije frankofonije (AUF), čije je prisustvo u Srbiji ozvaničeno 2015. godine.

Pet srpskih univerziteta članovi su ove agencije: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, a od januara 2017. i Univerziteti u Nišu i Kragujevcu.

Navedeni univerziteti putem ove mreže održavaju stalnu vezu sa Kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu (BECO), koja povezuje 90 univerzitetskih i istraživačkih ustanova, raspoređenih u 19 zemalja iz raznih regiona: to omogućuje umnožavanje veza pre svega između univerziteta na području Balkana, ali i saradnju sa univerzitetima Francuske i frankofonih zemalja. Ova saradnja oslanja se na mrežu od 800 univerzitetskih ustanova u preko sto zemalja.

U Srbiji AUF omogućuje da se podrže mnoge akcije iz oblasti bilateralne saradnje, mobilnosti studenata, kao i da se podstaknu i razviju međuregionalni odnosi. Uz podršku Francuskog instituta i Ambasade Francuske u Srbiji, u novembru 2015. otvoren je Frankofoni centar za univerzitetsku uspešnost, u okviru Beogradskog univerziteta. Još jedan takav centar, posebno posvećen inovacijama, počeo je sa radom u jesen 2016, u okviru Univerziteta u Novom Sadu.