Za ravnopravnije društvo

Naša zalaganja za ravnopravnije društvo

Zaštita ljudskih prava, u formi u kojoj ih definiše Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, nalazi se u središtu aktivnosti Organizacije Ujedinjenih nacija, koja podseća da su u pitanju univerzalna, neotuđiva, međuzavisna i usko povezana prava. Ova prava predstavljaju deo temeljnih vrednosti Republike Francuske, kao što je i naznačeno u preambuli našeg Ustava. Njihovo poštovanje zauzima centralno mesto u ostvarivanju demokratije u Francuskoj i našem angažmanu u okviru Evropske unije i međunarodnih organizacija.

Francuski institut u Srbiji promoviše vrednosti tolerancije, jednakosti i  borbe protiv svih vidova rasizma i diskriminacije usmerenih protiv osetljivih kategorija populacije i protiv manjina ; sastavni deo angažmana predsednika Republike jeste da se pitanje jednakosti između žena i muškaraca tretira kao veliki nacionalni projekat. Preuzete obaveze sprovode se kroz veće prisustvo žena u debatama i izložbama koje su organizovane ili koje gostuju u našim prostorijama, ali i kroz svakodnevnu borbu protiv rodnih stereotipa. Saradnja sa srpskom univerzitetskom i istrazivačkom zajednicom omogućava takođe produbljivanje debate o jednakosti između žena i muškaraca.