5 nov - 24 dec 2018 / Novi Sad

„Seobe: Balkanska izbeglička ruta”

Francuski fotograf Max GM doselio se u Srbiju krajem 2016. godine. Po dolasku, upoznaje se sa radom organizacije Novosadski humanitarni centar, te počinje da sarađuje sa njima, praveći foto-reportaže i dokumentujući njihov rad sa migrantima.

Aktivno se uključuje u rad ekipa na terenu, u izbegličkim kampovima ali i van njih, beležeći svedočanstva o životu, mukama i razlozima ovih ljudi koji su se otisnuli u nepoznato. Tokom 8 meseci angažmana, Maks GM beleži brojne susrete, gradi veze i svedoči o složenosti situacije ovog stanovništva zahvaćenog seobama.

Bilo da je reč o maloletnicima bez roditelja, grupama prijatelja, porodicama, Avganistancima, Pakistancima ili Sirijcima, svima je jedna osobina zajednička: ljudskost. U njihovom strahu i oskudici, u neizvesnosti ili sreći, ovi muškarci i žene nalik su nama samima. To su naše komšije, naše sestre ili naša deca. Pre i posle svega, to su naprosto ljudi.
Ova izložba prikazuje jednostavnu ljudskost ovih bića koja lutaju svetom u potrazi za boljim životom – bića koja pate, plešu, smeju se i igraju se.

Izložba će biti otvorena u prisustvu autora i predstavnika Novosadskog humanitarnog centra.

Info

Francuski institut u Srbiji, Novi Sad

Nikole Pašića 33

Otvaranje izložbe 05. novembra u 19.30