20 dec 2017 - 18h / Beograd

Jednakost polova: jednom za sva vremena

Francuski institut zajedno sa Rektoratom Univerziteta u Beogradu i Frankofonom univerzitetskom agencijom tokom 2018. godine kreće u borbu protiv nejednakosti između žena i muškaraca, i to iz naučnog ugla. U okviru ciklusa predavanja i radionica povezanih sa ovom tematikom razgovaraće naučnice iz Francuske, Srbije i iz cele Jugoistočne Evrope.

Na prvom susretu u okviru ovog ciklusa govoriće doktorka Marija Jankovič, profesorka industrijskog inženjerstva u renomiranoj visokoškolskoj ustanovi „Ecole Centrale Supelec Paris“ i prof. dr Ivanka Popović, prorektorka Univerziteta u Beogradu, profesorka i naučnica iz oblasti organske hemije i polimera. Žene su danas još uvek nedovoljno zastupljene u naučnom svetu, tehnologiji, inženjerstvu, matematici… Polazeći od ličnog iskustva naših gošči ispitaćemo položaj žena u ovim oblastima, njihovu autonomiju i vidljivost kao istraživača i naučnica. Pokušaćemo da razbijemo predrasude i stereotipe u obrazovnom i naučnom okruženju.

Ovaj događaj je otvoren za širu publiku i medije. Na srpskom sa simultanim prevodom na francuski.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Sreda 20. decembar 2017. u 18.00