5 mar 2020 - 18h / Beograd

Ka Opservatoriji o predavanju istorije

Diskusija o predavanju istorije i izazovima multi-perspektivnog pristupa.
U prisustvu Ambasadora Francuske.

Tokom svog predsedavanja Komiteta ministara misije Saveta Evrope u 2019, Francuska je predložila stvaranje Opservatorije o predavanju istorije u Evropi. 23 države, uključujući Srbiju i Švajcarsku, su izrazile svoju podršku ovom projektu.

Opservatorija bi trebalo da omogući promociju prakse koja daje podstrek predavanju istorije u skladu sa vrednostima Saveta Evrope, i nudi viziju otvorenog i multi-perspektivnog pristupa istoriji.

Šef Kancelarije Saveta Evrope Tobias Flessenkemper, profesor istorije Dominique Dirlewanger i Jérôme Moix, koji vodi projekat o nastavi istorije zapadnog Balkana, će raspravljati o ovoj inicijativi.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Četvrtak 5. mart – 18h

www.coe.int/en/web/belgrade
Ambasada Švajcarske u Srbiji