17 sep 2021 - 15h-17h / Beograd

Kakav je to cirkus?

Ciklus teorijskih razgovora i predavanja o savremenom cirkusu

OKRUGLI STO #1
Ukrštanje savremenog cirkusa i pozorišta: nove težnje i estetike u oblasti scenskih umetnosti
Na francuskom i engleskom uz simultani prevod.

Učestvuju :

  • Rozita Buaso, novinarka francuskog lista Le Monde
  • Vanesa Silvi, predstavnica Francuskog instituta u Parizu (stručnjak za umetnost cirkusa)
  • Filip Ken, francuski reditelj, gostuje na ovogodišnjem BITEF-u sa predstavom Farm Fatale
  • Milan Manić, cirkuski umetnik,osnivač Cirkusfere i selektor festivala Cirkobalkana u Srbiji
  • Katrin Fodri, ataše za kulturu Francuskog instituta u Srbiji (moderator)

Interdisciplinarnost i performans sve više postaju sastavni deo savremenog pozorišta. Snagu teksta podržavaju, čak ponekad i zamenjuju pokreti tela i vizuelne i fizičke metafore. Te brojne dimenzije pozorišnog izraza rodile su se prevashodno iz susreta pozorišnih reditelja sa vizuelnim umetnostima, sa muzikom, plesom. S druge strane, umetnika savremenog cirkusa ima sve više, a oni koji osmišljavaju cirkuske nastupe sve više razmišljaju o dramaturgiji tela, o virtuoznosti, riziku. Kakav efekat na umetnike i pubuliku imaju ova ukrštanja? Kako je došlo do toga da se ostvarenja razvijaju u tom kontekstu? Kako ovo obnavljanje može postati faktor obnavljanja publike? Kako o takvim ostvarenjima govoriti pred raznovrsnom publikom? Kako ih klasifikovati u odnosu na autorska prava? Treba li stvarati uvek nove žanrove? A pre svega kako se dolazi do odgovora na ta pitanja u regionu Jugoistočne Evrope,  gde cirkus i pozorište imaju veoma različite statuse? Kako podstaknuti ovu iterdisciplinarnost?

Ovaj okrugli sto biće posvećen perspektivama razvoja, kao i načinu na koji ovi novi estetski putevi dovode u pitanje klasifikacije žanrova na koje su institucije i publika navikli.

Organizuje se u saradnji sa festivalima BITEF i Cirkobalkana, u okviru projekta Circus (must) SEE (1-26. septembar 2021),  posvećenog razvoju savremenog cirkusa u Jugoistočnoj Evropi. Detaljan program radionica, predstava i debata koje će biti priređene možete pogledati ovde.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Petak 17. septembar 2021, 15-17 sati