26 okt 2018 - 9h-17h / Beograd

Kakva nam biblioteka treba

Biblioteke i medijateke širom Evrope suočavaju se sa brojnim previranjima usled novih praksi u kulturi, digitalnih izazova, ubrzanja ritma života…Veliki broj njih se u poslednje vreme bavi preispitivanjem i prilagođavanjem svojih usluga i tako uspevanju da ostanu (ili su na putu da postanu) centralna mesta, dostupna svima, mladima i starijima, željnim kulture, saznanja, istraživanja. EUNIC Srbija, mreža aktivnih kulturnih evropskih centara u Srbiji, preuzela je inicijativu organizovanja, u petak 26. oktobra, u Beogradu, seminar za sve stručne radnike koji se bave knjigom i bibliotekarstvom, na temu „Kakva nam biblioteka treba u XXI veku?“. Stručnjaci iz Austrije, Francuske, Italije, Nemačke, Srbije i Španije izlagaće na ovom seminaru, među njima će biti i gost iz Francuske Žilijen Pot, direktor medijateke u Sirenu (gradu pobratimu Kragujevca).

Prijavljivanje za bibliotekare je završeno.

Više informacija o seminaru
Informacije za osobe zainteresovane za praćenje seminara

Info

Narodna biblioteka Srbije

Skerlićeva 1

Petak, 26. oktobar 2018, 9h-17h