5 Jun - 15 Jun 2018 / Kruševac

Karavan za klimu u Kruševcu

Karavan za klimu „Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena!“ je projekat Francuskog instituta i Ambasade Francuske u Srbiji koji se organizuje u saradnji sa lokalnim akterima (opštinama, gradovima, građanskim društvom). Finansijsku podršku za ovaj projekat pružili su Francuski institut u Parizu i grupa SUEZ.
www.karavanzaklimu.rs

5. jun 2018 – 12h
Kulturni Centar, Topličina 2, Kruševac
Na srpskom jeziku

Otvaranje izložbe „Život smeća“ i naučne radionice

Francuski institut u Srbiji vas poziva da putem izložbe „Život smeća“, kroz umetničke fotografije i pedagoški pristup, otkrijete kako smeće, koje ljudi proizvode svojim aktivnostima, deluje na životnu sredinu, u Srbiji, Francuskoj, Sredozemlju, pa čak i u svemiru. Ovo umetničko putovanje pokazaće vam koliko vremena otpaci ostaju u prirodi, objasniće vam šta se zbiva sa otpadom, u Srbiji i u Francuskoj, navešće vas da preispitate svoje ponašanje u svakodnevnom životu u cilju smanjenja proizvodnje smeća, reciklaže ili ponovne upotrebe. Fotografije, skulpture u pokretu, panoi sa objašnjenjima, koje deca treba samostalno da popune, velika društvena igra… Cilj izložbe je da bude inovativna, interaktivna i dostupna svima, bez obzira na godine.

Naučna debata „Participativni pristupi kao odgovor na izazove klimatskih promena“

Uključivanje ili „pridruživanje aktera grada procesima rešavanja pitanja koja se njih tiču, kao i implementacija njihovih rešenja” je pristup koji se razvija u svim gradovima sveta. Osmišljavanje teritorijalnog projekta više nije rezultat odvojenog razmišljanja između dve vrste aktera (onih koji odlučuju i onih koji sprovode u delo), već se širi na sve zainteresovane strane.

Participativni pristupi se tiču različitih vrsta projekata, bilo da je u pitanju izgradnja teritorijalnog projekta za manje-više dug period, ili izrada dokumenta strateškog planiranja, ili uključivanje budućeg stanovništva u koncipiranje projekta uređenja prostora ili njegovo direktnije povezivanje sa upravljanjem gradom.

Kako koristiti participativne pristupe u odgovoru  na izazove klimatskih promena? O ovom pitanju ćemo razgovarati kroz prezentaciju studija slučaja iz Srbije i Francuske.

Učestvuju:

Elen Brian se bavi  resursima vezanim za klimatske promene. Diplomirala je na Institutu za političke studije u Lilu (Institut d’Etudes Politiques). Zaposlena je u Informativnom centru o održivom razvoju (CERDD Centre Ressource du Développement Durable) od 2010. godine. Učestvuje u debatama na temu klimatskih promena i energije. Njena glavna zaduženja su objedinjavanje i slanje informacija regionalnim akterima, promocija dobre prakse ili organizacija terenskih poseta.

Olivera Kolarić ima zvanje profesora biologije i zaposlena je u OŠ “ Brana Pavlovic “ Konjuh, OŠ “ Žabare” , OŠ “ Stanislav Binicki “ Jasika. Član je Radne grupe za implementaciju lokalnog plana ekološkog obrazovanja Grada Kruševca i  autor više stručnih radova iz oblasti ekologije. Saradnik je Centra za stručno usavršavanje Kruševac i Naučnog kluba Kruševac  u okviru promocije nauke kod mladih.

Daliborka Živković je zaposlena u Predškolskoj  ustanovi ,,Nata Veljković“, ima zvanja prof.razredne nastave, akademski naziv master vaspitača i akademski naziv magistra nauka. Savetnik-spoljni saradnik je pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Član je Radne grupe za ekološko obrazovanje grada Krusevca. Autor i koautor je više stručnih radova iz oblasti ekološkog obrazovanja.

5 – 15. jun 2018.
Kulturni Centar, Topličina 2, Kruševac
Na srpskom jeziku

  • Izložba „Život smeća“
  • Naučne radionice
  • Projekcija dokumentarnih filmova

Info

Kulturni centar Kruševac

Topličina 2