12 maj - 13 maj 2018 / Novi Sad

Karavan za klimu u Novom Sadu

SVI AKTIVNI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA!

Izložba: „Život smeća“

Francuski institut u Srbiji vas poziva da putem izložbe „Život smeća“, kroz umetničke fotografije i pedagoški pristup, otkrijete kako smeće, koje ljudi proizvode svojim aktivnostima, deluje na životnu sredinu, u Srbiji, Francuskoj, Sredozemlju, pa čak i u svemiru. Ovo umetničko putovanje pokazaće vam koliko vremena otpaci ostaju u prirodi, objasniće vam šta se zbiva sa otpadom, u Srbiji i u Francuskoj, navešće vas da preispitate svoje ponašanje u svakodnevnom životu u cilju smanjenja proizvodnje smeća, reciklaže ili ponovne upotrebe.

Fotografije, skulpture u pokretu, panoi sa objašnjenjima, koje deca treba samostalno da popune, velika društvena igra… Cilj izložbe je da bude inovativna, interaktivna i dostupna svima, bez obzira na godine.

 

Info

Rektorat univerziteta u Novom Sadu

Dr. Zorana Đinđića 1

Od 12. do 13. maja 2018, od 10h do 18h