29 nov - 3 dec 2018 / Niš

Konferencija KreNI: Digitalizacija kulturnog nasleđa

4. Konferencija kreativnih industrija KreNI na temu « Digitalizacija kultunog naleđa »

Cilj konferencije KreNi je predstavljanje i promocija kreativnih industrija kao jednog od alata koji koristimo za rešavanje problema u našem društvu. Više od 60 mladih ljudi iz Niša imaće prilike da sazna i nauči mnogo od eksperata iz oblasti arhitekture, dizajna, reklame, filma, fotografije i informacionih tehnologija. Ta saznanja će im omogućiti da pronađu sopstvena inovativna rešenja problema sa kojima se suočavaju u svom okruženju.

O našem predavaču: Magdalena Latajade

Diplomirala na istoriji savremene umetnosti na Sorboni i kulturnoj medijaciji u „Ecole du Louvre“, Magdalena Latajad radi duži niz godina u Parizu na kulturnoj produkciji (izložbe i predstave) i u Lilu na društvenom dizajnu (organizacija dva takmičenja u društvenom dizajnu/dizajn for Change). Od 2004. radi u Sektoru za kulturu i kulturno nasleđe grada, naročito se bavi projektima koji su vezani za digitalno posredovanje i u Museomix (deklaracija formata, profesionalni susreti, podrška metodologiji…), u organizaciji sajma za profesionalce iz oblasti kulturne baštine i kulture ili u koordinaciji projekata u vezi sa inovacijom, digitalizacijom i kulturom

Info

Oficirski Dom

Orlovića Pavla 28a, Niš

www.kreni.org