15 apr 2016 / France

Konkurs: Međunarodni fond za kulturnu raznovrsnost

Otvoren je 7. konkurs za dobijanje pomoći od strane Međunarodnog fonda za kulturnu raznovrsnost! 

Rok za podnošenje kandidatura je 15. april 2016.

Srpski kulturni operateri mogu da do 15. aprila 2016. dostave kandidaturu kod Međunarodnog fonda za kulturnu raznovrsnost koji podržava projekte u skladu sa konvencijom UNESCO-a koja se odnosi na promociju i zaštitu raznovrsnosti kulturnog izražavanja. Podsećamo da su Francuska i Srbija pristalice ove konvenicje i da  Francuska prednjači u svetu kada je reč o doprinosu ovom Fondu.

Sve informacije u vezi sa ovim konkursom dostupne su na sajtu UNESCO-a na engleskom i francuskom