Kursevi Beograd

KURSEVI I RADIONICE ZA ODRASLE I SREDNJOŠKOLCE

Kalendar za školsku 2022/2023. godinu

KLASIČNI KURSEVI UPIS
12. septembar – 29. oktobar 2022. 1 – 10. septembar 2022.
31. oktobar – 17. decembar 2022. 18 – 29. oktobar 2022.
16. januar – 4. mart 2023. 10 – 14. januar 2023.
13. mart – 29. april 2023. 28. februar – 10. mart 2023.
8. maj – 24. jun 2023. 25. april – 5. maj 2023.
INTENZIVNI KURSEVI  UPIS
3 – 15. jul i 17 – 29. jul 2023. 20 – 30. jun 2023.

Cene (u dinarima)

Kursevi za odrasle i srednjoškolce: 2 x nedeljno po sat i po 16.500
Radionice za odrasle: 1 x nedeljno po 2 sata 11.000
Intenzivni kursevi za odrasle: 2 sata dnevno 16.500
Individualni časovi: 1 sat 3.300
Umetničke radionice: 5 sati nedeljno 25.000
  • Za treću osobu iz uže porodice, upis na najjeftiniji kurs je besplatan.
  • Posebne tarife za učenike bilingvalnih odeljenja i studente francuskog jezika: -20%.
  • Upisom na kurseve i radionice, ostvarujete mogućnost besplatnog pristupa medijateci i digitalnoj medijateci Culturethèque (onlajn časopisi, novine, dnevna štampa, knjige …) tokom trajanja kursa.

KURSEVI ZA DECU I RADIONICE ZA NAJMLAĐE

Kalendar za školsku 2022/2023. godinu

KLASIČNI KURSEVI UPIS
17. septembar – 29. oktobar 2022. 1 – 10. septembar 2022.
5. novembar – 17. decembar 2022. 18 – 29. oktobar 2022.
21. januar – 4. mart 2023. 10 – 14. januar 2023.
18. mart – 06. maj (pauza 15.04) 28. februar – 10. mart 2023.
13. maj – 24. jun 2023. 25. april – 5. maj 2023.
INTENZIVNI KURSEVI  UPIS
3 – 15. jul i 17 – 29. jul 2023. 20 – 30. jun 2023.

Cene (u dinarima)

Kursevi za decu: 1 x nedeljno po sat i po 8.500
Radionice za najmlađe: 1 x nedeljno po sat 5.500
Intenzivni kursevi: 1 sat dnevno 8.500
Intenzivne radionice za najmlađe: 7 sati 5.500
Individualni časovi: 1 sat 3.300
  • Za treću osobu iz uže porodice, upis na najjeftiniji kurs je besplatan.
  • Posebne tarife za učenike bilingvalnih odeljenja i studente francuskog jezika: -20%.
  • Upisom na kurseve i radionice, ostvarujete mogućnost besplatnog pristupa medijateci i digitalnoj medijateci Culturethèque (onlajn časopisi, novine, dnevna štampa, knjige …) tokom trajanja kursa.