21 apr 2016 / Srbija

Međunarodne stipendije ENS Cachan

Svake godine, u okviru ovog programa, l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan) stipendira inostrane studente ili doktorante koji žele da steknu diplomu Master 2 ili da urade jedan deo doktorata u ko-mentorstvu u okviru ovog programa.

Stipendije se dodeljuju u za boravak od 6 do 12 meseci i iznose maksimalno 1000 Evra mesečno.

*visoka škola za naučno-istraživačka zanimanja i visoko školstvo koja nudi studijski program iz oblasti kulture i nauke veoma visokog nivoa

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 21. april 2016.

Više informacija na sajtu ENS Cachan