21 dec 2017 - 19h / Beograd

Normalno i patološko

Normalno i patološko / Žorž Kangilem

Žorž Kanglilem jedan je od onih velikih filozofa koji utemljuju čitavu filozofsku kulturu. Njegova knjiga Normalno i patološko prokrčila je put čitavoj generaciji filozofa koju predvode pre svih Mišel Fuko i Žak Derida. Iako su postali slavniji od svog velikog učitelja, svoj dug nikada nisu zaboravili i vraćali su ga na najbolji mogući način: u svoja fascinantna dela utkali su ono što su naučili od Kangilema.

Kangilem stvara u trenutku kada klasična filozofija više nije u stanju da proizvede pojam iz sebe same. Istovremeno, Kangilem, kao lekar, otkriva neslućeni filozofski potencijal upravo u pojmu patološkog kao nečeg što odstupa od normalnog. Kada se, pak, patološko s terena medicine prebaci u socijalni kontekst, kada se na planu ljudske zajednice suprotstave patološko i normalno, nastaje istinski filozofski zemljotres jer normalno prestaje da bude normalno (i pokazuje se kao bolesno), ali ni patološko više nije patološko (već postaje pokretač dubokih promena).

Ovo kapitalno delo prevela je Olja Petronić, a objavio je Mediterran publishing (Novi Sad, 2017), uz podršku Francuskog nacionalnog centra za knjigu i Francuskog instituta.

Učestvuju: Ivan Milenković, filozof (Treći program Radio Beograda), Pavle Milenković, sociolog (Filozofski fakultet u Novom Sadu), Dušan Marinković, sociolog (Filozofski fakultet u Novom Sadu i glavni i odgovorni urednik Mediterran Publishinga), Dušan Ristić, odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vladimir Milisavljević (Institut za društvene nauke).

Ulaz slobodan. Na srpskom.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31