Zaposleni


fotografija zaposlenih, nepotpuna, septembar 2017.
BEOGRAD

Direkcija

Žan-Batist Kizen, savetnik za saradnju i kulturu, direktor
Nadin Umbreht, asistent direkcije

Komunikacija
Jasmina Konstantinovic, grafički dizajner, webmaster

Odsek za umetnost i kulturu

An-Loren Viguru, ataše za kulturu, zamenik direktora
Sonja Filipović, koordinator na projektima (knjiga i debate)
Branislav Glumac, koordinator na projektima (umetnost i kultura)
• kao i spoljni saradnik na programu Teatroskop i drugi spoljni saradnik na programu Karavan francuskog filma

Medijateka
Katrin Krasojević, rukovodilac medijateke
• kao i Branka Kostić, animator dečijih radionica, Sandra Elezović, Sonja Filipović i ekipa frankofonih volontera koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu

Odsek za francuski jezik

Florans Koc, ataše za saradnju za francuski jezik
Žilijet Tirlik, koordinator dvojezične nastave
• kao i ekipa lektora za francuski jezik, raspoređenih u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Pirotu, svake školske godine od oktobra do maja/juna

Škola jezika
Igor Stepanović, menadžer kurseva
Katarina Ivković, koordinator kurseva i ispita za odrasle
Branka Kostić, koordinator kurseva i ispita za decu, animator dečijih radionica
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, kojima je francuski maternji jezik i predavači čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama

Odsek za univerzitetsku i naučnu saradnju

Bertran Mije, ataše za saradnju
Vesna Adamović, koordinator za mobilnost studenata i naučnika
Sandra Elezović, predstavnik agencije Campus France
Klotild Le Trest, koordinator na projektima univerzitetske i naučne saradnje

Administrativni sektor

Nenad Obradović, generalni sekretar
Vensan Taste, računovođa regionalne nadležnosti
• kao i informatičar zadužen za održavanje informatičke mreže, dve osobe zadužene za održavanje prostorija i čuvari koji brinu o vašoj bezbednosti

NIŠ

Marion Vio, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Nišu
Dragana Milojević, koordinator za časove i ispite
Biljana Marinković-Vukadinović, rukovodilac medijateke
Valerija Vojnović, koordinator na projektima (umetnost i kultura)
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama, ali i volonteri  koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu

NOVI SAD

Oreli Pole, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu
Monik Beljanski i Jelena Đorđević, koordinatori kurseva za decu
Tanja Gavrilović, koordinator na projektima (umetnost i kultura)
Klodin Mišić, koordinator kurseva i ispita za odrasle
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, kojima je francuski maternji jezik ili čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama, kao i ekipa frankofonih volontera koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu