Naš tim

BEOGRAD

Direkcija

Stanislas Pjere, savetnik za saradnju i kulturu, direktor
Nadin Umbreht, asistent direkcije

Komunikacija

Sonja Filipović, kontakt za medije
Jasmina Konstantinovic, grafički dizajner, webmaster

Odsek za umetnost i kulturu

Karolin Sota, ataše za kulturu
Branislav Glumac, koordinator na projektima (umetnost i kultura)
Sonja Filipović, koordinator na projektima (knjiga i debate)
• kao i spoljni saradnik na programu Teatroskop i spoljni saradnik na programu Karavan francuskog filma

Medijateka

Katrin Krasojević, rukovodilac medijateke
• kao i Branka Kostić, animator dečijih radionica, Sandra Elezović i ekipa frankofonih volontera koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu

Odsek za francuski jezik

Tibo Ajun, ataše za saradnju za francuski jezik, zamenik direktora
Estel Diem, koordinatorka dvojezične nastave
• kao i ekipa lektora za francuski jezik, raspoređenih u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Pirotu, svake školske godine od oktobra do maja/juna

Škola jezika

Igor Stepanović, menadžer kurseva
Katarina Ivković, koordinator kurseva i ispita za odrasle
Branka Kostić, koordinator kurseva i ispita za decu, animator dečijih radionica
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, kojima je francuski maternji jezik i predavači čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama

Odsek za univerzitetsku i naučnu saradnju

Fransoa Gzavije Kovandi, ataše za saradnju
Vesna Adamović, koordinator za mobilnost studenata i naučnika
Sandra Elezović, predstavnik agencije Campus France

Administrativni sektor

Nenad Obradović, generalni sekretar
Mišel Fofana, računovodja regionalne nadležnosti (kancelarija u Bukureštu)
• kao i informatičar zadužen za održavanje informatičke mreže, dve osobe zadužene za održavanje prostorija i čuvari koji brinu o vašoj bezbednosti

NIŠ

Monika Damnjanović, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Nišu
Dragana Milojević, koordinator kurseva i ispita
Biljana Marinković-Vukadinović, koordinator medijateke
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama, ali i volonteri  koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu

NOVI SAD

Simon Šonbrot, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu
Jelena Đorđević, koordinator za kurseve i ispite
Vanja Manić-Matić, koordinatorka na projektima (umetnost i kultura)
• kao i ekipa predavača angažovanih po ugovoru, kojima je francuski maternji jezik ili čija je jezička i pedagoška stručnost potvrđena odgovarajućim kvalifikacijama, kao i ekipa frankofonih volontera koji su tu kako bi vam uvek obezbedili najbolju uslugu