Ponuda firmama

Francuski institut u Srbiji sa velikom pažnjom prati rad preduzeća (francuskih i drugih) koja se angažuju na poljima podrške mladima, inovacija, i zaštite životne sredine ; takođe smo otvoreni za pružanje mogućnosti preduzećima iz Francuske, ili onima koji su vezana za Francusku, da obučavaju svoje osoblje (učenje francuskog, zajednička izradnja projekata obuke u Francuskoj). Polazeći od ovog stanovišta preduzećima nudimo tri vrste usluga :

Časovi francuskog jezika za zaposlene

Naše škole jezika u Beogradu, Nišu i Novom Sadu su spremne da na licu mesta sagledaju potrebe za usavršavanjem francuskog jezika zaposlenih i da, u skladu sa njima, ponude obuku i praćenje (specijalizovani kursevi jezika u samim preduzećima ili kod nas, sertifikati o nivou znanja francuskog); našu stručnost priznala je desetina klijenata (čije reference možemo proslediti, na zahtev).

Organizotor kuturnih dešavanja

U Beogradu vam možemo ponuditi našu galeriju u prizemlju, kao i naš multinamenski prostor u donjem delu, takođe i učionice, sve ovo za potrebe organizovanja vaših događanja (do 120 zvanica) ili za potrebe vaših obuka. Privatizujući, na vaš zahtev, svoje prostore (u srcu pešačke zone Beograda, koje dnevno vidi 80.000 prolaznika), u mogućnosti smo da vam ponudimo uslugu « ključ u ruke » (profesionalna oprema za simultani prevod, obezbeđenje, služenje hrane, umetnička animacija) (više o uslovima iznajmljivanja naših prostora)

Sponsoring

Partner za bolje upoznavanje sa vama, vašim proizvodima i vašim uslugama

Naše aktivnosti godišnje prati više od desetine hiljada mladih, studenata, mladih stručnjaka, savetnika, u više od 30 gradova Srbije; naša partnerstva sa medijima i naša vidljivost na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) mogu takođe da budu stavljeni vama na uslugu. Tako možemo da zajedno uspostavimo parterstva prilagođena vašoj strategiji, a usklađena sa uslugama koje nudimo, na obostrani interes.